Jednotliví pronajímatelé zvyšují nájmy bytů, rostoucí inflace dopadla také na splátky hypoték, kvůli růstu cen paliv a povolenek výrazně zdražuje i teplo.

Navýšení podle lokalit

Více za teplo a teplou vodu vydají nájemníci bytů společnosti Heimstaden, která na Ostravsku a Karvinsku vlastní přes 40 tisíc bytů a mnoho komerčních prostor. Navýšení bude různé vysoké podle lokalit.

Nejvíce zaplatí lidé ve Frenštátě, kde se cena tepla pro nájemníky Heimstaden zvýší o téměř 55 procent. Heimstaden to zdůvodňuje tím, že dodavatelé zvýšili ceny různě. V Ostravě o 22,5, v Havířově a Karviné až o 19,5, v Opavě o 36, 3 a ve Frenštátě dokonce o 54,9 procenta.

„Heimstaden pečlivě zanalyzoval každé navýšení všech svých dodavatelů a o stejnou částku teď svým klientům navýší měsíční platby. Chce tak předejít velkým nedoplatkům při vyúčtování cen energií v příštím roce. Nová výše plateb je součástí tzv. evidenčních listů, které největší poskytovatel nájemního bydlení v Česku v těchto dnech svým nájemníkům rozesílá,“ uvedla mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz.

Kde platby skončí?

Dodala také, že ani koruna z těchto plateb nekončí ve společnosti Heimstaden, ale na účtech dodavatelů tepla přesně podle jejich navýšení.

Společnost Heimstaden se prý pro zvýšení záloh rozhodla proto, aby předešla budoucím možným potížím s nedoplatky a neohrozila své nájemníky nečekaným dluhem.

„Plně si uvědomujeme, že je to razantní navýšení, které se dotkne všech našich nájemníků. Příčina tohoto kroku není na straně naší společnosti, ale souvisí s rekordním nárůstem cen energií v posledním období,“ řekla Piechowicz.

Příspěvek na bydlení

Připomněla také, že stát v této souvislosti navýšil také objem prostředků pro tzv. příspěvek na bydlení. „Rádi bychom proto vyzvali každého, kdo se cítí tímto navýšením jakkoli existenčně ohrožen, aby se o možnosti čerpání této dávky informoval na webu ministerstva práce a sociálních věcí,“ zdůraznila mluvčí společnosti Heimstaden.

V Česku se více než polovina tepla dodávaného teplárnami vyrábí z uhlí, čtvrtina z plynu a zbytek připadá na biomasu a další paliva. Podle informací různých dodavatelů v Moravskoslezském kraji se jejich ceny zvyšují v rozmezí od jednotek procent až po téměř 60 %. V průměru se však jedná o zhruba 20% navýšení cen za teplo. I proto je třeba brát vážně doporučení odborníků na revizi plateb měsíčních záloh, aby se každý odběratel vyhnul vysokému nedoplatku v následném ročním vyúčtovaní.

Pomoc úřadů práce

Každý odběratel má přitom právo svého dodavatele o zvýšení zálohových plateb požádat. Žádost o zvýšení zálohy lze vyřídit například prostřednictvím zákaznické linky, e-mailem nebo on-line v zákaznickém účtu.

Pokud patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení, neváhejte a požádejte o pomoc příslušný Úřad práce ČR.

K úhradě zvýšených nákladů na bydlení jsou vyčleněny dávky Příspěvek na bydlení, Doplatek na bydlení a požádat můžete rovněž o dávku s názvem Mimořádná okamžitá pomoc. „O případných nedoplatcích za vytápění rozhoduje právě výše zálohových plateb, kterou bychom si měli ve vlastním zájmu hlídat, abychom na konci topné sezóny, respektive zúčtovacího období, nebyli vysokým nedoplatkem za teplo překvapeni,“ říká Karina Vališová, členka rady spolku ARTAV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu).

„A jednou z možností, jak se vysokému nedoplatku za vytápění bránit, je navýšení záloh. Je nutné si uvědomit, že v současnosti platíme zálohy na rok 2022 a vyúčtování vlastně dostaneme až v dubnu příštího roku,“ zdůrazňuje Karina Vališová.

Česko ve srovnání s Evropou

„Situace v cenách energií v Česku se začíná dramaticky měnit od ledna 2022, a to je i jedním z důvodů návratu české inflace na historicky obvyklejší přední místa v evropském žebříčku,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Ceny energií pro bydlení, kam patří plyn, elektřina i dodávka tepla, podle posledních úplných dat EU v prosinci 2021 stouply meziročně nejvíce v Estonsku (o 77,8 procenta), Nizozemí (o 74,9 procenta), Belgii (o 57,4 procenta) a ve Španělsku (o 54,8 procenta).

Energetický regulační úřad očekává, že v letošním roce domácnostem v Česku celková cena elektřiny vzroste v průměru o téměř pětinu. U plynu se čeká zvýšení cen zhruba o čtvrtinu.

Teplárenské sdružení ČR očekává největší meziroční zdražení tepla za posledních 13 let a růst cen podle něj bude pravděpodobně až dvouciferný. Za vytápění bytu si tak připlatíme i několik tisíc korun. Některé teplárny zvýšily ceny ještě před koncem minulého roku, většina od začátku ledna 2022.