Podzimní počasí letos nastoupilo o 20 dní později než před rokem. Tehdy začala ČEZ Teplárenská s dodávkami tepla pro obě slezská města 19. 9. 2022. 

Během pravidelných letních odstávek ČEZ Teplárenská na Karvinsku zkontrolovala všechny rozvody tepla, výměníky a další zařízení, která není možné za běžného provozu odstavit. Smyslem každoročních letních odstávek je zajistit spolehlivost a komfort dodávek tepelné energie pro nadcházející topnou sezonu. „V rámci odstávek proběhly veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu horkovodů a teplovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a další nezbytné práce, abychom byli dobře připraveni na zimu,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Teplárenské Rostislav Díža.

Ilustrační foto.
Zaměstnanci bohumínského úřadu se zapojí do potravinové sbírky

Pravidelná dodávka tepla začíná podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát. Zahájení dodávek tepla závisí také na individuální dohodě s jednotlivými městy. 

Společnost ČEZ Teplárenská dodává v Moravskoslezském kraji teplo a teplou vodu z Elektrárny Dětmarovice i z vlastních zdrojů do Orlové, Bohumína, kde je na centrální zásobování teplem napojeno téměř 14 600 domácností, z toho přes 8 800 v Orlové a 5 800 v Bohumíně.