Pozemky v Dolní Lutyni, Dětmarovicích, Karviné, Stonavě nebo v Petrovicích. O ty projevily zájem v rámci restitucí farnosti a diecéze Biskupství ostravsko-opavského římskokatolické církve. Celkem jde v bývalém okrese Karviná o 20 takových výzev. Ve všech případech jde o pozemky, které vlastní stát a státní instituce.

„Na majetek ve vlastnictví obcí se možnost podání výzvy k vydání majetku dle zákona nevztahovala. Pokud takovýto majetek ve vlastnictví obcí je, bude odblokován a obce s ním budou moci volně nakládat," podotkl k této situaci generální vikář Biskupství opavsko-ostravského Martin David.

Vlastní hospodaření i pronájem

A jaké záměry mají katolíci z regionu s navráceným majetkem? Také v tomto už má ostravsko-opavské biskupství jasno.

„S vráceným majetkem chceme hospodařit formou pronájmů, což se bude týkat převážně pozemků zemědělských, nebo formou vlastního hospodaření u pozemků lesních. Výnos z hospodaření na majetku bude sloužit k dalšímu financování aktivit církve na poli duchovním, sociálním, vzdělávacím a kulturním," doplnil Martin David.

Mezi početné a aktivní patří na území našeho bývalého okresu Karviná také Slezská církev evangelická a. v. Ta ale v bývalém okrese požádala o navrácení menších pozemků na území Havířova.

„Vzhledem k tomu, že část našich farních sborů se nachází v oblastech, kde probíhala nebo stále probíhá důlní činnost, jako například v Havířově-Suché, Karviné, Orlové či ve Stonavě, mnohé pozemky, které v minulosti patřily těmto farním sborům, jsou znehodnoceny důlní činností a prakticky o ně žádat nelze," říká pracovnice této církve Anna Macurová.

O nemovitosti tak tito evangelíci požádali ve třech případech v Komorní Lhotce na Frýdecko-Místecku.

„Ve dvou se nacházejí střediska Slezské diakonie, a to domov pro seniory a středisko pro mentálně postižené. Střediska jsou nyní pronajímána od státu. Ve třetím objektu je v současné době domov důchodců, který provozuje obec Komorní Lhotka. V případě vydání ve všech objektech budou zachovány stávající služby," doplnila Anna Macurová.