Zaměstnavatelé ušetří na příspěvcích a pojištění, pracovníkovi se tak ale výrazně zkomplikuje důchodová situace.

Nezaměstnaní, a zvláště tací, kteří jsou bez práce dlouhodobě, jsou samozřejmě rádi za každou příležitost. Důležité je si však u každého přivýdělku dobře uvědomovat i problémy a úskalí s ním spojené.

„Specifikem nejen regionu, ale prakticky celého kraje, je stále rostoucí počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou zaměstnáváni pouze v rámci tzv. nekolidujících zaměstnání. Jde o zaměstnání většinou na dohody o provedení práce, popřípadě dohody o pracovní činnosti, kdy měsíční odměna nepřesahuje polovinu minimální mzdy, tj. 4.250 korun. Z této činnosti zaměstnavatelé neodvádějí zdravotní ani důchodové pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti," uvedl vedoucí kontaktního pracoviště úřadu práce v Havířově Radomír Hrnek.

Dohoda o provedení práce nárazově samozřejmě pomůže, současně je ale třeba myslet na to, že se tak zkomplikuje důchodová situace. Problém nastává především, pokud zaměstnavatel pracovníkovi místo nabídky řádného pracovního poměru opakovaně řetězí tyto dohody.

„Tato odpracovaná doba se totiž nezapočítává pro účely důchodového pojištění. Občané regionu se tak dostávají do situace, kdy budou mít v budoucnu velký problém prokázat požadovaný počet let pro vznik nároku na řádný starobní důchod," dodal Hrnek.

MICHAELA ZORMANOVÁ