Obchvatem se v centru Havířova zvýší bezpečnost, sníží intenzita dopravy a tím i hlučnost, prašnost a riziko dopravních nehod. O realizaci celého projektu se stará Ředitelství silnic a dálnic.

„Záměr výstavby obchvatu Havířova je v plánu již mnoho let. Proces zvaný EIA se provádí před každým velkým projektem tohoto typu a jeho cílem je získání představy o výsledném vlivu stavby na životní prostředí. Poté následuje územní řízení, stavební řízení, vyhlášení výběrového řízení a pak samotná realizace. Obchvat by pro Havířov znamenal velkou dopravní úlevu. Například jen přes Bludovický kopec nyní denně projede 18 tisíc aut, v případě obchvatu by to bylo minimálně o 7 tisíc aut méně,“ vysvětlil primátor Havířova Josef Bělica.

Tepna pomůže k lepší bezpečnosti

Realizace dostavby plánované komunikace vytvoří obchvat Havířova a dalších obcí. Nová komunikace zajistí odpovídající napojení celého regionu na dálnici D48, zásadně odlehčí dopravnímu zatížení na silnicích II/475 respektive II/474, vyvede z centra Havířova tranzitní dopravu od odbočky na Šumbark až po Životice a řidičům se výrazně zkrátí cestovní doba. Nová komunikace se stane důležitou dopravní tepnou, která přispěje k bezpečnější a plynulejší silniční dopravě v hustě osídlené aglomeraci.

„Mnoho občanů v dotčených lokalitách totiž mimořádně zajímá, jak bude projekt dostavby havířovského obchvatu pokračovat, protože se to týká jejich majetků. Proto jsem rád, že začíná proces EIA, který nám pomůže odpovědět na otázky spojené s rozsahem stavby a se způsobem ochrany okolí. Také bych rád zdůraznil, že obchvat by nám zajistil větší bezpečnost na našich cestách. Vytvoří šest mimoúrovňových křižovatek, které jsou bezpečnější, a hlavně snižují počet kolizních míst. Město záměr dostavby obchvatu Havířova a komplexní přístup zhotovitele stavby Ředitelství silnic a dálnic podporuje, protože zjednodušuje dopravu a dává nám další možnosti rozvoje centra města, ať už se jedná o cyklodopravu nebo pěší bulvár,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Snad za pět let

Pokud vše půjde podle plánu, se zahájením stavby se počítá v roce 2028. V přípravě jsou webové stránky, na kterých veřejnost nalezne všechny informace k dostavbě obchvatu Havířova včetně formuláře pro podněty veřejnosti. Představeny budou do konce letošního roku.