Proč vlastně dochází k rušení poboček v pětadvacetitisícových městech? Orlová má dokonce ještě více obyvatel…

Zrušení těchto pracovišť odůvodňuje trend neustále rostoucí elektronizace Finanční správy ČR. Veřejnost již standardně využívá elektronické služby poskytované Finanční správou ČR a elektronickou komunikaci.

Už se ví, jak budou fungovat pobočky (ty, které končí i ty, které zůstanou) na konci, potažmo začátku příštího roku? Jak jsou zbylé dvě pobočky v okrese, Karviná a Havířov, připraveny na nápor nových klientů?

Podrobnosti týkající se provozu územních pracovišť v závěru roku 2015 nebo na počátku roku 2016 zatím nelze poskytnout. Vedení finančního úřadu ale jedná se zástupci měst, kterých se rušení územních pracovišť dotýká.

Víte už, zda to nebude vyžadovat nějaké úpravy, například prostorové, rozšíření úředních hodin či potřebu dalších pracovníků?

Jednáme se zástupci dotčených obcí a nabídli jsme jim například výjezdy zaměstnanců správce daně do měst a obcí za účelem výběru daňových přiznání od občanů a firem v příštím roce. O konkrétních formách, místu, kde dojde k poskytnutí takové služby a rozsahu takových služeb v jednotlivých městech a obcích, se zatím jedná.

Současní pracovníci poboček, které se mají rušit, budou propuštěni, nebo příp. převedeni na zbylé dvě pobočky?

Optimalizací územních pracovišť nedojde k žádnému propouštění zaměstnanců, pouze k jejich přesunu, a to zpravidla na okresní pracoviště řídící, tedy k přesunu lidí z Orlové, Bohumína a Českého Těšína na Územní pracoviště do Karviné.