Na téma podpory učňovského školství se vedla diskuse na havířovské radnici. Ve středu 24. ledna se tam sešli členové Okresní hospodářské komory Karviná (OHK) s představiteli města.

„Okresní hospodářská komora přišla s nápadem na podporu polytechnického vzdělávání a to podporou spolupráce základních škol se středními odbornými školami, například cílených hodin praktického vyučování nebo exkurzemi. Sama jsem učitelkou a tyto projekty podporuji,“ řekla primátorka Havířova Jana Feberová.

O tom, že dnešní práce už není jen o umazané a fyzicky náročné dřině, ale také o kvalifikované práci s moderními stroji, se mají žáci základních škol přesvědčovat při exkurzích přímo na pracovištích.

„Je obecný nedostatek pracovníků pro manuální práci. Jde nám tedy o podporu učňovského školství, které je dosud zanedbáváno. Snažíme se rodičům i žákům vysvětlit, že po absolvování středních odborných učilišť najdou uplatnění na trhu práce daleko snáze, než se všeobecným vzděláním. Chceme žákům 8. a 9. ročníků základních škol ukázat přímo ve firmách, kde by mohli po vyučení pracovat,“ vysvětlil předseda představenstva OHK Karviná Ivo Barteček.

Zasedání havířovských zastupitelů.
Lidé budou rozhodovat o tom, do čeho město bude investovat