„Opravy obytných domů spočívají ve zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a zvýšení komfortu bydlení nájemníků. Sanace obytného domu na ulici 1.máje 2, Havířov-Město byla zahájena v červnu, hotovo by mělo být do konce ledna příštího roku. Náklady činí přes 25 milionů korun včetně DPH. Rozpočet na sanaci domu na ulici Dlouhá třída č. p. 34 – č. p. 42 činí přes 20,1 milionu korun včetně DPH,“ popsal situaci jednatel MRA Róbert Masarovič.

S předstihem byli na opravy upozorněni i nájemníci, kteří navíc dostali možnost zbavit se zdarma starého nábytku a nepotřebných věcí z balkónů a sklepních boxů do přistaveného velkého kontejneru z Technických služeb Havířov.

Rekonstrukci obytného domu na ulici 1. máje 2 předcházela výstavba lešení kolem celé budovy, montáž ochranných koridorů pro chodce a instalace osobo-nákladního a nákladního výtahu. Stavba byla oplocena a zhotovitel umístil na staveniště kontejnery na nářadí, materiál a kancelář stavbyvedoucího. Před spuštěním prací na balkonech, zhotovitel odmontoval kliky od dveří a poučil nájemníky o zákazu vstupu na balkony během stavby. Bourací práce zábradlí a nášlapných vrstev balkonů byly už dokončeny a již jsou upevňovány kotvy pro uchycení nových zábradlí balkónů. Byla provedena demontáž větracích mřížek na západní i východní straně objektu, celkový oplach původní fasády tlakovou vodou a hloubková penetrace. Nyní probíhá montáž kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty. V místě střešního ateliéru proběhly bourací práce podlah a střešního pláště z důvodu založení obvodového parapetního zdiva. Práce probíhají s ohledem na nepřerušený provoz v těchto prostorách. Uvnitř budovy byly zahájeny práce na rekonstrukci zdravotechnických instalací ve společných prostorech, tak v bytech, kdy byli nájemníci dopisem a vývěskou dopředu informováni o termínu vstupu do jednotlivých bytů.

Sanace obytného domu na ulici Dlouhá třída č. p. 34 – č. p. 42 v městské části Havířov-Město má rozpočet 20, 1 milionů korun, který zahrnuje rozsáhlý výčet prací. Jedná se například o úpravu předních a zadních vstupů, včetně výměny vstupních dveří a kompletní rekonstrukci balkonů. Dům bude zateplen, dojde k výměně výlezů na střechu a dešťových svodů, rekonstrukci bleskosvodů, úpravě topení a regulace. Ve společných prostorách včetně suterénu proběhne generální oprava elektroinstalace až po bytové přivaděče. Nové osvětlení společných prostor bude reagovat na pohyb, u předních vstupů budou instalovány nové zvonkové tabely včetně domácího vrátného.

„Vzhledem k rozsahu prováděných prací se neobejdeme bez spolupráce nájemníků hlavně při koordinaci prací, které omezují pohyb nebo při dodržování bezpečnosti na stavbě. Všem děkujeme za spoluúčast,“ poděkoval za spolupráci nájemníkům jednatel MRA Jiří Lankočí.

Díky opravám Města Havířov, které vynakládá obrovské prostředky do zvelebování bytového fondu, nájemci značné a viditelné částky i uspoří.