Společnost Accolade má na svém kontě zhruba dvě desítky průmyslových parků v České republice, Polsku a Německu, nově by chtěla vybudovat průmyslový park se čtyřmi halami v Hladkých Životicích. Na veřejném představení projektu, které se konalo v pondělí 7. září v sále kulturního domu v Hladkých Životicích se objevili spíše odpůrci projektu.

Jiří Stránský na obhajobu projektu uvedl například to, že se zvýší zaměstnanost v obci a okolí a rovněž tvrdil, že tam, kde postavili průmyslovou zónu, zvedla se hodnota nemovitostí. Zóna podle něj bude citlivě vybudovaná, aby nenarušovala blízkou zástavbu. „Pohledově po vybudování izolačního valu majitel domku uvidí sotva atiku,“ sdělil.

Později konkrétněji uvedl, že průmyslová zóna bude mít dvě části. Sjezd do ní bude ze silnice I/57, v části blíže obytným domům bude stát jedna hala, která bude zároveň sloužit jako protihluková bariéra. Halu bude od domů oddělovat třímetrový zelený val.

Právě na sjezd do zóny a automobilový provoz se zeptal Tomáš Dohnal, předseda nově vzniklého spolku, který chce proti vybudování zóny bojovat. Zástupce investora Jiří Stránský odpověděl podle očekávání. „Naše doprava je počítána na zatížení, které umožňují limity v České republice. Pokud vím, tak v každé hale je v naší EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.) dáno asi deset kamionů za hodinu. Nepřekročíme žádný hygienický limit, ať už hluk nebo smog. Počet kamionů není reálné číslo. Ve skutečnosti to, co máme v EIA, je zhruba polovina. V každé hale bude zhruba pět kamionů za hodinu,“ řekl Jiří Stránský.

Tomáš Dohnal na to reagoval tím, že za den je tak reálných 480 kamionů. Starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková vyslovila obavy, aby se v zóně nepodnikalo v oblasti kamionové přepravy, Jiří Stránský potvrdil, že nic takového v zóně nebude.

„Skutečně tady žádné překladiště nebude,“ ubezpečil Jiří Stránský s tím, že zájem o pronájem v zóně již projevily firmy zabývající se výrobou nábytku a strojařské firmy.

Jako argumenty proti zóně zaznívaly hlučnost, prašnost, světelný smog a také obava z případných záplav. Část zóny je v záplavové oblasti a případný zamýšlený val by podle nich odvedl v případě povodně vodu právě na blízké rodinné domy. Jiří Stránský uvedl, že ve valu budou propustky a v zóně retenční nádrže a další protipovodňová opatření.

Dalším argumentem proti zóně jsou zaměstnanci, jichž má být v zóně jen o málo méně než je obyvatel Hladkých Životic. Lidé s obávají, že mezi nimi budou také cizinci a že to ovlivní život obyvatel Hladkých Životic. Jiří Stránský připustil, že v zónách , které postavili, pracují například Ukrajinci. „Ale všichni s řádným povolením,“ zdůraznil.

Na návrh, aby se investor vzdal výstavby alespoň haly nedaleko rodinných domů Jiří Stránský řekl, že by tak přišli o investici v hodnotě 110 milionů korun. Starostka Irena Ravčuková později pro Deník uvedla, že má obavy, že pokud by obec stavbu zablokovala, investor by po obci požadoval náhradu za zmařenou investici.

„Z toho mám strach a jako starostka obce bych to nemohla připustit,“ řekla Irena Ravčuková.

Po obci zatím koluje petice proti stavbě průmyslové zóny, aktivní je i zmíněný spolek, který založili její odpůrci.