„Naším cílem je revitalizace a následný vznik nové plochy pro podnikatelské využití. Součástí projektu je vytvoření infrastruktury, příprava ploch a podmínek pro další rozvoja investic,“ přiblížil primátor Karviné Jan Wolf.

Podle jeho náměstka Lukáše Raszyka je ale nutné lokalitu upravit a vybavit inženýrskými sítěmi. Peníze na tyto činnosti chce město získat formou dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. 

„Rádi bychom tam realizovali některý z projektů Karviná všemi deseti nebo jakýkoliv jiný smysluplný projekt. V podstatě by to mohlo vypadat jako kdysi, kdy v budovách, které tam stály, fungovaly nejrůznější formy a podnikatelé,“ přiblížil Raszyk.

Právě na prostranství pod kovonským mostem by mohla fungovat Fajna dilna, kterou chce radnice realizovat, a o kterou je mezi obyvateli města zájem. První veřejná dílna a řemeslný inkubátor funguje v Ostravě a nabízejí svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů.

Do konce roku by mělo být jasné, zda město dotaci získá a příští rok by se mohly provést potřebné úpravy.