Na obtížný rok se připravují v Třineckých železárnách. „Celkové investice jsme loni vlivem nepříznivého tržního a ekonomického vývoje snížili o více než půl miliardy. Proinvestovali jsme nakonec 2,3 miliardy korun,“ říká Jan Czudek, ředitel hutě.

Vlivem poklesu poptávky došlo i na mírné snížení objemu výroby. V roce 2019 firma vyrobila 2,502 milionů tun oceli, co je o 81 tisíc tun méně než v roce předchozím. Letošní objem produkce je naplánován na 2,637 milionů tun oceli. V investicích se však bude třinecká huť držet při zemi.

INVESTICE BUDOU MENŠÍ

Třinecké železárny hodlají v letošním roce proinvestovat 1,4 miliardy korun. „Je to výrazně méně, než jsme původně měli v plánu. Celková situace nám však nedovoluje investovat větší objem finančních prostředků,“ vysvětlil ředitel hutě. 

Jde o 54 investičních akcí, z nichž některé byly zahájeny už v minulém roce. Podle něj bude letošní rok velmi obtížný.„Počítáme sice s vyšší výrobou surové oceli než v roce minulém, ale současný odhad ekonomického výsledku především s ohledem na prodejní ceny na trhu není nijak příznivý,“ podotýká a dodává, že vliv na ekonomický vývoj bude mít slabý růst německé ekonomiky a nejistoty spojené se změnami v automobilovém průmyslu.

Nejistotu dále zvyšují i vysoké ceny základních surovin jako jsou ruda a uhlí, obchodní válka USA s Čínou. V neposlední řadě pak silný tlak na snížení uhlíkové stopy i další ekologické závazky, které hutní firmy v Evropě plní za cenu zvyšování nákladů, a tedy snižování konkurence ve světě. Třinecké železárny chystají i celou řada novinek ve výrobním procesu.

NOVINKY VE VÝROBĚ

Největší započatou investicí letošního roku bude stavba nové loupací linky za 715 milionů korun. Díky ní firma navýší kapacitu loupaných tyčí, o které je na trhu velký zájem.

K dalším významným projektům letošního roku bude patřit nový ohřívač větru číslo 62 na vysoké peci, který je energeticky efektivnější než původní zastaralé zařízení a dosáhne vyšší teploty ohřevu. Celková investice dosáhne 290 milionů korun.

Letos firma také dokončí již započaté investice. Na jaře uvede do provozu zušlechťovací linku číslo 2. Jde o projekt s celkovými náklady bezmála 260 milionů korun. „Ocelové tyče získávají tepelným zpracováním lepší vlastnosti při stejné pevnosti. Ty je předurčují k uplatnění ve strojním a automobilovém průmyslu,“ upřesňuje Radek Olszar, ředitel pro investice a strategii . Typickými výrobky ze zušlechtěných tyčí jsou například pevnostní spojovací díly, táhla, hřídele, pružiny či stabilizátory.

K dalším chystaným investicím patří rozsáhlá modernizace provozu Tažírna oceli ve Starém Městě v celkovém objemu 600 milionů korun, kde je již v provozu automatický skladový zakladač a pokračuje výstavba nové výrobní haly na ploše čtyři tisíce čtverečních metrů pro automatizované výrobní linky, díky nimž firma zavede návazné technologie loupání a broušení. Kapacita výroby Tažírny oceli se ročně pohybuje okolo 90 000 tun výrobků. Nové investice by ji měly navýšit přibližně o 20 procent.

Letos bude dokončena další ekologická investice, která přinese snížení fugitivních emisí prachu v ovzduší.

„Projekt odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu uvedeme do provozu letos. Druhé zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu pak příští rok,“ uzavírá Jan Czudek. Celková předpokládaná výše obou zařízení přesahuje 760 milionů korun s dotací ze SFŽP ve výši 338 milionů korun.

Firma se bude vyrovnávat i s tématem uhlíkové neutrality. Pracuje na kompenzaci emisí CO2. „Připravujeme řadu opatření, jež povedou ke snížení naší i globální uhlíkové stopy, a to zejména v oblasti energetiky, kde to je technicky možné,“ vysvětluje ředitel. S podrobnostmi hodlá firma veřejnost seznámit v prvním čtvrtletí.

"Jedním z aktuálně připravovaných projektů je výstavba solární elektrárny na nové hale Tažírny oceli ve Starém Městě," doplnila Petra Macková Jurásková, mluvčí třineckých železáren.