Takto zní návrh systémového ukončení těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru, jehož autory jsou lidé ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a je pod ním podepsán rovněž vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Se zprávou je už obeznámena i krajská Tripartita a podporuje návrh autorů návrhu. Jejich návrh dalšího postupu při jednání o osudu těžební firmy OKD by měli postupně číst ministr průmyslu o obchodu, členové národní Tripartity, případně další ministři české vlády.

Základní krédo autorů návrhu je následující: co nejdelší zachování práce pro horníky v regionu, systémový a řízený útlum těžby černého uhlí v revíru s pomocí státu, ze které však nesmí profitovat majitelé OKD, případně věřitelé NWR.

To vše v zájmu odvrácení insolvenčního řízení s firmou OKD, protože v takovém případě by stát měl omezené možnosti ovlivnit budoucnost OKD.

Konkrétní doporučení pro ministerskou pracovní skupinu, kterou tvoří ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr financí Andrej Babiš a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, zní: celková, nebo alespoň částečná dohoda státu se všemi zainteresovanými stranami z řad majitelů a věřitelů.

Tato varianta má podle autorů návrhu výhodu mj. v zachování velkého množství pracovních míst, udržení sociálního smíru, stát bude moci ovlivňovat dění v OKD včetně průběhu propouštění zaměstnanců, ušetří za sociální program pro nezaměstnané, a bude tak mít možnost řídit postupný útlum hornictví, bude čas na tvorbu nových pracovních míst mimo hornictví.

„Je potřeba udělat ekonomické a právní analýzy, ale domníváme se, že výhodnější pro stát bude přijatelnou formou podpořit udržení co největšího počtu stávajících pracovních míst v OKD a tím i v dalších firmách, než vyplácet sociální dávky nezaměstnaným horníkům, těžce a draze vytvářet nová pracovní místa a řešit další dramatické následky neřízeného pádu OKD," uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Podle Pavla Bartoše, prezidenta Sdružení pro rozvoj MSK, by postupný a státem řízený útlum umožnil vytvoření dostatečného časového prostoru pro transformaci dodavatelských organizací dodávajících služby, výrobky a zařízení do OKD, zároveň pro vytvoření odpovídajícího počtu nových pracovních míst v MSK i pro rekvalifikace propuštěných pracovníků.

„Nejde jen o společnost OKD a její zaměstnance, ale o stovky dodavatelů od malých firem až pro velké podniky, které představují další tisíce ohrožených pracovníků," řekl Bartoš. Horničtí odboráři, kteří už o pěti předkládaných alternativách dalšího postupu v otázce budoucnosti OKD jednali, jsou však radikálnější.

Podle nich je nejlepší logickou variantou zabavení veškerého původního majetku OKD a pohnání viníků současného tristního stavu firmy k odpovědnosti. Preferují tedy variantu zestátnění OKD nebo jeho části. Podle nich bylo navíc potřeba zmapovat situaci v OKD ve smyslu vytěžitelných zásob, zhodnocení ekonomiky jednotlivých lokalit a návrhy na možné pokračování těžby.

„V případě krize navrhujeme připravit finanční prostředky na mzdy zaměstnancům a na sociální program," stojí v prohlášení hornických odborů.