Bylo tak dosaženo nejnižšího počtu nezaměstnaných v letošním roce. Ve srovnání s předchozím měsícem klesl počet uchazečů o 78 osob. Pokud ale stav srovnáme s porovnatelnými obdobími z předchozích let, stále se jedná o nejvyšší počet nezaměstnaných od roku 2007.

Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením, OZP, tvoří 8,7 procenta z celkového počtu, což činí 1931 osob. Jak ale upozornil vedoucí kontaktního pracoviště Úřadu práce v Havířově Radomír Hrnek, osob s nějakým omezením pro výkon povolání je na Havířovsku až 30 procent. V Havířově je také nejvíce osob se zdravotním postižením, za červenec jich zde bylo evidováno 655. „Jako OZP jsou evidovány osoby plně i částečně invalidní, osoby zdravotně znevýhodněné a osoby s 1. až 3. stupněm invalidity. Mimo tyto počty mohou být případy, kdy má uchazeč potvrzení od lékaře, že se třeba léčí na páteř nebo že má ekzém. Je obtížné sečíst všechny tyto případy, ale té třetiny to může dosahovat," dovysvětlila referentka zaměstnanosti Úřadu práce v Karviné Milada Olšarová.

Třetina bez kvalifikace

Dalším problémem je nízké vzdělání. „V současné době je z celkového počtu uchazečů o zaměstnání na Havířovsku zhruba 31 procent se základním vzděláním. To v kombinaci se zdravotním handicapem vede při hledání pracovního uplatnění k dlouhodobým problémům. Proto není výjimkou, že jsou v evidenci uchazeči i více než 10 let, v současnosti tvoří 4 procenta evidovaných," řekl Hrnek. „V současnosti evidujeme 7326 osob bez kvalifikace, což v okrese činí zhruba 33 procent ze všech nezaměstnaných," uvedla Olšarová za celé Karvinsko. V červenci se míra nezaměstnanosti snížila na Bohumínsku o 0,33 procenta a mírně také na Orlovsku, o 0,03 procenta. Nárůst o 0,5 procenta zaznamenalo Karvinsko a o 0,4 procenta Českotěšínsko. V případě Havířova se hodnoty nezměnily. Nejvyšší celkový podíl nezaměstnaných osob tak k 31. 7. vykazuje město Karviná s 15,47 procenta, nejnižší Chotěbuz, kde tento podíl dosáhl pouhých 6,16 procenta.

Poptávka se pomalu zlepšuje i u nás

Vyřazeno z evidence Úřadu práce bylo 1670 uchazečů, což je nejvyšší číslo za srovnatelné období od roku 2004. Z tohoto počtu bylo do zaměstnání umístěno 55,9 % čili 934 osob.

„Zbytek si našel práci sám, začal podnikat, odešel na vlastní žádost z osobních důvodů nebo se třeba odstěhoval. Ten rozdíl mezi vyřazenými uchazeči a těmi, kteří byli umístěni do zaměstnání v tomto měsíci, není velký. 55,9 % je hezký stav, jsou období, kdy to není ani 30 %. Teď se zlepšila poptávka po pracovní síle, také si ale více lidí našlo práci samo," vysvětlila Olšarová.

V červenci bylo k dispozici 637 míst

V průběhu července 2014 bylo nově nahlášeno 257 volných pracovních míst, což je o 117 více než před rokem. Ke dni 31. 7. tak bylo k dispozici 637 míst. Největší byla poptávka po profesích jako zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, dále pak pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluha důlních zařízení a obchodní zástupci.

Mohou pomoci také rekvalifikace

V boji proti nezaměstnanosti mohou pomoci také různé rekvalifikační kurzy. Od začátku roku do 31. 7. 2014 prošlo rekvalifikací 992 uchazečů o zaměstnání. Oproti loňskému roku výrazně ubylo uchazečů zařazených do rekvalifikací a naopak přibylo těch, kteří hledají pomoc v poradenských programech. Nárůst byl zaznamenán také u zvolených rekvalifikací.

„Zvolené rekvalifikace jsou rekvalifikace, které si uchazeč vybere sám, mají pak nárok pouze na proplacení kurzu, uchazeči zařazení do rekvalifikací čerpají z rekvalifikací, které nabízí přímo Úřad práce, těmto pak platíme jízdné a mají také nárok na takzvanou zvýšenou podporu při rekvalifikaci," vysvětlil vedoucí oddělení zaměstnanosti Úřadu práce v Karviné Jan Rychlý.

„Mezi nejžádanějšími rekvalifikačními kurzy jsou pracovník v sociálních službách či ošetřovatelka, kurzy účetnictví, svářečské průkazy, zájem je o řidičské průkazy na nákladní automobily a profesní osvědčení, počítačové kurzy. Malý zájem je o rekvalifikace na řemesla," vyjmenoval Hrnek.

MICHAELA ZORMANOVÁ