Důvody založení klastru byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů i účinnější prosazování zájmů odvětví.

Současnou prioritou klastru je vybudování školicího zařízení, které bude sloužit k poskytování služeb souvisejících se školením v oblasti přenosu odborných znalostí a k rozvoji služeb v oblasti kovovýroby a strojírenství, vše v souznění s programem Průmysl 4.0. Hlavní aktivity tedy představuje vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výzkum a vývoj, společný nákup produktů a služeb pro členy klastru či využití vzájemných synergií.

Snahou sdružení je ukázat strojírenství a kovovýrobu jako moderní obor s automatizací procesů, propojení výroby a strojů s internetem a ukázat možnosti chytré továrny v menším měřítku. Výsledkem má být zvýšení konkurenceschopnosti, exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí.

Spolupráce s vysokými školami přinese jejich přímé zapojení do výzkumu a vývoje, úzká spolupráce s učilišti pak propagaci a podporu řemesel i oborů, které jsou potřeba pro kovovýrobní firmy a jsou rovněž důležité pro budoucnost a prosperitu celého regionu.

(vrt)