Nařízení platí v několika obcích a městech od Nového roku. Omezit podnikatelskou činnost provozovatelů sběren ani právo lidí nakládat se svým majetkem však radnice nemohou.

Jako první se se zákazem chlubili v Bohumíně. „Naši strážníci řeší denně krádeže kovů a podle statistik bohumínské sběrny vykoupí za čtvrt roku 500 tun kovů," uvedl už loni místostarosta Bohumína Lumír Macura. Bohumínští zastupitelé ve své vyhlášce nabídli, že lidé mohou kovy odevzdávat do sběrných dvorů. Žádný zákaz výkupu ve sběrnách však nestanovili.

Přečtěte si celou bohumínskou vyhlášku

Omezující opatření avizovaly také radnice v Karviné, Orlové, Rychvaldě a Dolní Lutyni.

Výkup kovového materiálu chtěli omezit také v Havířově. Tamní zastupitelé schválili odstavec ve vyhlášce, který upravuje nakládání se železným a neželezným odpadem. V zásadě však neschválili nic, co by bylo skutečným bojem se zloději.

I bez této vyhlášky totiž mohli strážníci řešit všechny sběrače, kteří se hájili, že železo našli. Dokonce ho nemuseli ani vézt přímo do sběrny. I když se totiž nepodařilo prokázat, že sběrači železo někde ukradli, sami se přiznali, že zatajili nález, který podle zákona měli odevzdat úřadům.

Zákaz neplatí ani v Havířově

Havířovští mají ve své vyhlášce k tématu pouhé dvě věty. V té první vysvětlují, že kovový odpad je železný a neželezný šrot vytříděný z komunálního odpadu, který je vhodný jako druhotná suroviny k dalšímu využití. V druhé větě odkazují na to, že ke shromažďování kovového odpadu jsou určeny sběrné dvory.

Vyhláška se ani jedním slovem nezmiňuje o tom, že sběrny nesmí vykupovat kovový materiál. Omezení totiž stanoví přímo zákon, který stanoví, co lze a nelze vykoupit a žádá také prokazování totožnosti klientů sběren.

Do sběrny tedy lidé i nadále mohou nosit svůj nadbytečný kovový materiál, který oni sami už nevyužijí, ale může být využit k dalšímu zpracování.

„Nejdůležitější a největší podíl práce musí odvést strážníci městské policie, protože podle obecně závazné vyhlášky, je důležité prokázat původ šrotu. Jedná-li se o komunální odpad, je nezbytné šrot odevzdat ve sběrném dvoře," řekla mluvčí havířovské radnice Eva Wojnarová.