Gigajoule (GJ) tepla dodávaného ze zařízení Havířovské teplárenské společnosti (HTS) přijde na 467,77 korun. „Na stejné úrovni byla cena tepla před dvěma lety," zdůraznil k tomu vedoucí ekonomického oddělení HTS Martin Navrátil.

Havířovská teplárenská společnost připravuje teplo pro vytápění a teplou vodu ve svých předávacích stanicích.

Tepelnou energii nakupuje městská společnost od firmy Dalkia, protože vlastní zdroje tepla havířovská společnost nemá.

Právě cena nakupované energie od společnosti Dalkia je pak nejvýznamnější položkou pro výpočet ceny tepla z HTS.

„Průměrná cena nakupovaného tepla od Dalkie pro příští rok sice vzrostla. Po doporučení havířovských radních bude tedy průměrná cena tepelné energie ze zařízení naší společnosti vyšší, ale to jen o půl procenta," doplnil vedoucí ekonomického oddělení HTS.

Havířovská teplárenská společnost plánuje v roce 2015 nakoupit 855 tisíc GJ tepla, což znamená pokles o 10 tisíc GJ. Je to ovlivněno pokračujícím zateplováním objektů ve městě a také dalšími faktory, které předpokládanou spotřebu domácností snižují.

„V roce 2015 jde například o legislativně vynucenou plošnou instalaci indikátorů tepla na radiátorech," vysvětluje Navrátil.

Předávacích stanic je v Havířově celkem 74. Samotné teplo je z nich rozváděno pomocí sítě sekundárních rozvodů. Jejich celková délka činí 39 kilometrů.