Uplynulé období však bývalá ředitelka vítkovické nemocnice v Ostravě hodnotí jako mimořádné. Koronavirová pandemie postavila nemocnice do situace, ve které nikdy před tím nebyly… Zažili jsme jednu z největších epidemií, které nás jako zdravotníky velmi citelně zasáhly. A to máme za sebou těžká období infekčních hepatitid, epidemie Sars, Mers. Ve srovnání s nimi však šlo o rozsah nevídaný, nepochybně způsobený nejen samotným virem, ale i globalizací. Že situace neeskalovala tak dramaticky jako v jiných zemích, je zásluhou opatření, která byla přijata v rekordně krátké době, i zásluhou zdravotníků a systému zdravotní péče vůbec. Tedy připravenosti na krizové situace, vysokou erudicí lékařů a sester.


Zanechala ve vás některá situace i přes dramatické období pozitivní dojem?
Mimořádná období krystalizují charakter a mé poznatky jsou veskrze pozitivní. Nejenže lékaři a sestry z různých oddělení pomáhali tam, kde bylo nejvíce třeba. Dokonce i sami ti, kteří se nákaze nevyhnuli, darovali po svém vyléčení plazmu bohatou na protilátky a pomohli tak zkrátit léčbu dalších pacientů trpících koronavirovou infekcí. Lékaři a sestry ze šternberské nemocnice zůstali se svými pacienty celý víkend, když vypukla epidemie v oblasti Uničov a Litovel. V Prostějově jsme během pár hodin zajistili lékaře a sestry, kteří vystřídali ty, kteří onemocněli, a provoz nemocnice se ani na chvíli nezastavil! A další pozitivum je, že v této těžké době jsme se dokázali semknout, mnoho dobrovolníků pomáhalo v nemocnicích, podporovalo zdravotníky. Kéž by zodpovědnost, spolupráce a solidarita mezi lidmi přetrvávala i nadále!


Nemocnice Agel Prostějov provozuje v Olomouckém kraji jediné infekční oddělení, na kterém ležela největší zátěž. Byli jste na to připraveni?
Na epidemii jsme se připravovali již měsíc předem, ale i přesto nás její rozsah a tíže počtu pacientů v počátku překvapila. Do okresní nemocnice se soustředili pacienti celého olomouckého okresu, včetně nejzasaženějších oblastí Litovelska a Uničova. Dosud zde bylo na oddělení infekčním a ARO hospitalizováno osm desítek pacientů s koronavirovou infekcí. V naprosté většině případů se jednalo o závažné stavy.

Potvrdil nouzový stav, že by Nemocnice Agel Prostějov měla získat statut infekční kliniky, o který delší dobu usiluje?
Jednoznačně. V posledních letech jsme svědky epidemií nových nebo znovu se objevujících infekčních chorob v různých částech světa, které s ohledem na globalizaci jsou schopny postihnout v krátké době skutečně celou zeměkouli. Musíme se smířit s návratem dříve na našem území eliminovaných chorob, jako jsou spalničky, černý kašel, příušnice, virová hepatitida i jiné. Zároveň se budou objevovat nové výzvy, například bakterie se zhoršenou citlivostí k antibiotikům. Naším záměrem je vybudovat nové pracoviště infekčního lékařství s rozvinutím celého portfolia léčby infekčních chorob. Pavilon by měl v sobě zahrnovat jak péči ambulantní, tak i lůžka akutní a intenzívní péče i nadále s výukou mediků – tedy skutečná Infekční klinika pro Olomoucký kraj.


Situace se nyní zklidnila. Typické léto ale zdravotníky zřejmě nečeká.
Tento rok je všechno jinak. Ani léto nebude obdobím, kdy bude více volného času. Samozřejmě, všichni si potřebují odpočinout, nabrat nových sil po zátěži, kterou nám koronavirová infekce zasadila. Nevíme, zda síly nebudou třeba pro zvládání dalších etap epidemie. Na druhé straně chceme zabránit prudkému poklesu poskytované péče, nezapomínat na preventivní akce, odoperovat všechny pacienty, kteří na operace čekají. Takže typicky letní režim nás jistě nečeká.