„Našim cílem je kvalitně připravit přechod od uhlí k „zelenějšímu“ teplárenství, abychom zajistili pro dnešní obyvatele i příští generace lepší životní prostředí ve městě, a zároveň zachovat rozvody centrálního zásobování teplem, které umožní dodávat teplo lidem i firmám za dobrou cenu. Ve společnosti ČEZ ESCO, která je lídrem v této oblasti a má bohaté zkušenosti také ze zahraničí, jsme našli toho nejlepšího partnera,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica s tím, že městu zůstává možnost ovlivňovat cenu tepla a prostřednictvím městem vlastněné Havířovské teplárenské společnosti (HTS) bude mít kontrolu i nad jeho distribucí zákazníkům.

„Rozvody HTS doplníme o decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny, aby byl nový systém zásobování teplem efektivnější a ekologičtější. Jako největší poskytovatel energeticky úsporných řešení v Česku máme bohaté zkušenosti s provozováním a modernizací teplárenských soustav, proto městu rádi pomůžeme vykročit směrem k „ozelenění“ a zlepšení služeb pro obyvatele,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Po oficiálním založení společného podniku teď přijde na řadu zpracování podnikatelského plánu, podpis akcionářské smlouvy a nastavení reálného fungování nové firmy. Do budoucna chce ESCO Havířovu pomáhat nejen s teplárenstvím, ale také s přechodem na moderní energetiku založenou na obnovitelných zdrojích, energetických úsporách a chytrých řešeních.

Zájem Havířova na urychlení modernizace teplárenství vyplývá z energetické politiky Evropské unie, která zahrnuje dekarbonizaci teplárenství a přechod tepláren na nové technologie. Radní proto hledali řešení založené na odchodu uhlí, která přispěje ke změně klimatu a zároveň umožní zachovat stabilní a přijatelnou cenu tepla pro obyvatele města.