Statutární město Havířov se tak každoročně snaží náklady na dodávky elektřiny i plynu snižovat, po elektronických aukcích přešla radnice na burzovní trh.

„Důvod takového přechodu je jasný. V porovnání s jinými formami realizace veřejné zakázky je elektronický burzovní systém rychlejší, pružnější a administrativně méně náročný. Především však představuje silně soutěžní prostředí, a proto přináší nejnižší ceny," vysvětlil náměstek primátora Petr Smrček.

Město nakupovalo energie na rok 2014 nejen pro odbory magistrátu, ale i svá školská zařízení, městskou policii, technické služby, Správu sportovních a rekreačních služeb, Městskou realitní agenturu nebo Havířovskou teplárenskou společnost.