Například v Karviné proběhne rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Studny, kde bude vyměněno 212 metrů litinového potrubí z 60. let minulého století, které vykazuje zvýšený počet poruch. Dokončena bude také rekonstrukce vodovodního řadu v Karvinské ulici v Dětmarovicích, která začala už loni.