Po vstupu České republiky do Evropské unie se otevřely možnosti financování projektů, jež se týkají restaurování, rekonstrukcí a rekonverzí kulturních památek. Projekt Nové Vítkovice, díky němuž se podařilo zpřístupnit unikátní industriální areál a Národní kulturní památku Vítkovice a zároveň jí dát nové využití, je toho zářným příkladem.

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
Ohromující suma. Jezuitská kolej v Kutné Hoře díky dotaci ožila

K proměně průmyslového komplexu výrazně přispěly finance z evropských fondů, státní dotace, nemalými prostředky pomohl Moravskoslezský kraj i město Ostrava. Jedinečné technické památky se tak proměnily ve vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem.

MMR - Kulturní dědictvíZdroj: MMR

Poznání i zábava napříč generacemi

„Nešlo jen o opravu památek, ale také o jejich oživení a navrácení do aktivního společenského života. Po své proměně poskytují Dolní Vítkovice servis v kulturně-společen᠆ských oblastech, popularizují vědu a techniku, propojují industriální architekturu, vzdělání i kulturu. Lze je nejen navštěvovat, ale také aktivně využívat,“ říká výkonný ředitel zapsaného spolku Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela.

V roce 1998 byly vysoké pece, nefunkční důl a koksovna skvrnou na tváři centra Ostravy. Byla by obrovská škoda, kdyby takovou skvrnou zůstaly, a můžeme být jen rádi, že se nakonec našlo řešení a že zde vyrostly takové skvosty, jako například Bolt Tower, Svět techniky, Důl Hlubina a další. Na nové využití bývalého Dolu Hlubina zamířilo z fondů EU celkem na 560 milionů korun.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Stoupáme na jedinečnou, více než dvacetimetrovou nástavbu historické vysoké pece, kterou navrhl uznávaný architekt Josef Pleskot. Šroubovici, která vede turistickou prohlídkovou trasu vysoké pece až do výšky bezmála 80 metrů. To je Bolt Tower.

„Pevné jádro nástavby je z oceli a nachází se v něm výtah, točité schodiště i zázemí pro návštěvníky. Jmenuje se podle anglického výrazu „bolt“, tedy šroub a současně odkazuje na příjmení jamajského atleta Usaina Bolta, který věž osobně navštívil,“ vysvětluje Petr Koudela. Výstavbu této věže podpořila dotace z fondů EU ve výši 39,8 milionu korun.

Chrám chmele a piva v Žatci
Ozdoba regionu. S taji piva a chmele seznamuje unikátní areál v Žatci

Pokud přemýšlíte, kam v Ostravě vyrazit s rodinou, navštivte Svět techniky, jeden z mnoha objektů v Dolních Vítkovicích, který byl také spolufinancován z prostředků Evropské unie 415 miliony korun. Dnes tento areál přibližuje populárně zábavnou formou vědu a techniku všem generacím. Velký svět techniky je supermoderní budova, charakteristická nepřehlédnutelnou zrcadlovou fasádou, za kterou se skrývají čtyři stálé interaktivní expozice – Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody – a obří 3D kino s mimořádně velkým plátnem. Návštěvníci zde mají k dispozici nepřeberné množství interaktivních exponátů, které na 14 000 m² vědu a techniku přibližují jako zábavnou hru.

Prostor pro kreativní a inspirativní setkávání

V Dolních Vítkovicích nechybí ani umělecká čtvrť, kterou představuje pět historických budov v lokalitě bývalého černouhelného Dolu Hlubina. Léta uzavřená důlní díla navazují na další architektonické skvosty a opět ožívají prací, i když podstatně odlišnou od té havířské. Stávají se líhní nových začínajících tvůrců, kteří sem chodí za vzděláním, kulturou, zábavou a aktivním odpočinkem.

Projekt v číslechZdroj: MMR

Vítkovický areál zahrnuje mimo jiné klub Heligonku Jarka Nohavici, Etáž se dvěma kinosály a netradiční kavárnou CoKafe, hudební klub Brick House, moderní zázemí pro zábavu je i v Compress Hall, čili haly s obřími historickými kompresory dokazujícími, že právě tady probíhala průmyslová revoluce.

Art Studios zase nabízí celkem 17 uměleckých ateliérů, prostory Music Studios, dříve tzv. průběžná jídelna, jsou zázemím pro hudebníky. Najdeme zde i první veřejnou dílnu a řemeslný inkubátor v Ostravě s lokálně znějícím názvem Fajna dílna, dále lezeckou stěnu, trampolínový park a jiné.

Dolní oblast Vítkovice nejnavštěvovanější technická památka v České republice, tvoří neopakovatelné panorama města místními nazývané „ostravské Hradčany“. Představují Ostravu jako město tradičních oborů strojírenství i nových technologií, vědy a vzdělávání. Industriální prostředí a kulisy vysokých pecí nabízejí prostor pro jedinečné kulturní zážitky a také inspirativní zákoutí pro začínající umělce.

Jan Světlík: Dolní oblast Vítkovic je živá součást města

Bolt Tower, Gong, Svět techniky. Nic z toho na počátku tohoto tisíciletí v Dolních Vítkovicích nebylo. Uprostřed starého průmyslového areálupřed lety stály vyhaslé vysoké pece, plynojem, důl a spousta polorozpadlých plechových hal z doby socialismu. O tom, jak tato proměna i s pomocí dotací z fondů EU probíhala, hovoří předseda dozorčírady spolku Dolní oblast Vítkovice Jan Světlík.

Jan SvětlíkZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Co jste si říkal, když jste stál před úkolem všechno vrátit do života?
Měl jsem pocit, že je nutné zachovat tu obrovskou energii, která je v Dolních Vítkovicích (DOV) zhmotněná. A současně že by neměl vzniknout skanzen – nostalgický pomník posledního hutníka s jeho poslední odhozenou pracovní rukavicí. Bylo potřeba vrátit území městu, lidem, aby si ho užívali, a najít novou náplň historických objektů. Zbourat fabrické ploty. Tohle mi bylo od začátku jasné. Byl to dobrý důvod, proč se na staré známé věci podívat jinýma očima.

Teď jsou Dolní Vítkovice unikátním areálem ceněným doma i ve světě, s roční návštěvností přes 1,6 milionu lidí. Jste u cíle?
Návštěvnost nám opravdu každý rok rostla. Rok 2020 a covid ale přinesly naprosto novou situaci. Úspěšné vzdělávací programy zastavilo uzavření škol, odpadly velké veřejné akce. Od Colours of Ostrava až po beach volejbal se všechno zrušilo. To je něco,s čím nikdo neměl zkušenost. Teď k nám chodí díky krajskému programu lidé zdarma. Uvidíme, co to přinese. Jsme zaměření na vzdělávání, na popularizaci vědy a techniky. Nyní máme šanci zaujmout širší spektrum návštěvníků. Chceme toho využít a upoutat pozornost expozicemi zaměřenými na cirkulární ekonomiku, na trvale udržitelný rozvoj, na nové technologie, které vznikají podle evropské dohody Green Deal.

Na přelomu roku a v covidové době probíhala výstava o historii a vzniku DOV. Byla situovaná do Milan Dobeš Musea, které sídlí v někdejším plynojemu, dnes multifunkční aule Gong. Mnozí lidé ale kvůli karanténě nemohli dorazit. O co přišli?
Výstava Vzpomínka na přítomnost hodnotila 17 let činnosti. Ukázala střet koncepcí památkářů, Czech Investu a našeho pohledu. Připomínala naše projekty a úsilí, činnosti a události, které si již nikdo nepamatuje, protože to, co se povedlo, se prostě bere jako samozřejmost. Proto jsme chtěli ukázat vývoj historie oblasti, artefakty, projekty a modely. I ty, které byly překonány nebo se z nejrůznějších důvodů nerealizovaly, jako například vědecká knihovna nebo vysokoškolský kampus.

Co bylo zatím ve vývoji DOV nejsložitější?
Asi samotný začátek. Přesvědčit veřejnost, a to i tu odbornou, že se dají vize uskutečnit. Že to stojí za úsilí i peníze, které jsme do toho vložili a které jsme pak díky našim dobrým projektům získali i z veřejných zdrojů, ať už to byly evropské, národní, krajské nebo městské programy. Na začátku proměny DOV jsme si udělali průzkum, abychom věděli, jestli o zpřístupnění této části Vítkovic vůbec někdo stojí. Lidé řekli, že ano, ale mnozí chtěli skanzen. Nedovedli si představit, jak chceme ze starého brownfieldu udělat novou čtvrť města.

Brněnská vila Tugendhat
Vila Tugendhat oslavila 90 let. Jedno milionové tajemství střeží dodnes

Co pomohlo, že nakonec všechno dobře dopadlo a DOV stojí a funguje?
Jako u všech nových věcí. Musíte ukázat pilotní projekt, zprovoznit první část, pak vás lidé začnou brát vážně. My jsme zpřístupnili Vysokou pec č. 1 – dnešní Bolt Tower, energetickou ústřednu s více než stoletými dmychadly – dnes je to Malý svět techniky U6. No a hlavně jsme s architektem Josefem Pleskotem zvedli starý plynojem a udělali z něj aulu pro konference, ale i koncerty. To byly podle mě rozhodující momenty, abychom pak mohli získat dotace také na science centrum a turistickou infrastrukturu.

Zvládli byste to bez veřejných peněz?
Bez dotací by konverze DOV byla určitě realizována jinak, pomaleji a s větším podílem komerčních projektů. Dotace měly poměrně striktní podmínky. Musely se respektovat určité mantinely pro podíl služeb, restaurací a komerčních zón. Bez dotací by tedy DOV byl určitě jiný. Zachovali bychom edukaci, ale nemuseli bychom se striktně vyhýbat službám. Ty nám dnes v oblasti chybí. Právě dotace nám ovšem pomohly přeměnit Dolní oblast Vítkovice rychle.

Další obdobné projektyZdroj: MMR