„Více než padesát milionů korun letos investujeme do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Významné investice čekají například čistírny v Havířově a Karviné dohromady půjde o více než jedenáct milionů korun," popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. V Karviné v ulicích U Bažantnice a Brožíkově bude rekonstruováno zhruba 520 metrů kanalizačních stok a související infrastruktury z počátku 60. let. (sib)