MS Paktu zaměstnanosti záleží na rovnováze ve všech okresech v kraji, a proto zaměřil své aktivity na realizaci exkurzí žáků v regionálních firmách v rámci projektu Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II.

„Na Karvinsku a Bruntálsku dochází k největší fluktuaci pracovní síly a mladí lidé z okresů často odcházejí za lepší prací jinam, proto zejména v těchto okresech jsou exkurze žáků ve firmách nejvíce potřebné. Naše specialistky pro spolupráci škol a firem jsou velice aktivní a koordinují spolupráci škol a firem a pomáhají navazovat neustále nová partnerství,“ vysvětlil Martin Navrátil, ředitel MS Paktu.

Exkurze na Karvinsku

Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let dosáhl na konci května v okrese Karviná hodnoty 8,21 %. Na Úřadu práce bylo evidováno celkem 13 489 uchazečů o zaměstnání. Exkurze do firem slouží jako jeden z funkčních nástrojů kariérového poradenství a přináší žákům jedinečnou možnost podívat se do reálného pracovního prostředí a seznámit se s různými odvětvími. Ve školním roce 2021/2022 se podařilo na Karvinsku realizovat 40 exkurzí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou střední školy a dalšího směřování své kariéry.

Studie nové podoby multifunkčního centra Albrechtovy střední školy ulici Frýdecká. Nákres: Czeslaw Mendrek.
Albrechtova škola: místo nefunkčního bazénu tu bude multifunkční areál

Žáci měli možnost vidět ve firmách, jak vypadá skutečný provoz, zástupci firem jim představili benefity, které výkon jednotlivých profesí nabízí a také byly žákům předány tipy na výběr adekvátních středních škol. „Ráda bych poděkovala všem firmám, které se do realizace exkurzí zapojily, mé zvláštní poděkování pak směřuje na Farmu Bezdínek v Dolní Lutyni, která ve spolupráci s námi uspořádala 11 exkurzí pro žáky základních škol z Karvinska, a ukázala, že i v tomto regionu se nachází atraktivní zaměstnavatel, který má zaměstnancům co nabídnout,“ uvedla Hana Chovancová, specialistka pro spolupráci SŠ a firem z MS Paktu

Farma Bezdínek

Skleníky, v nichž Farma Bezdínek pěstuje rajčata a okurky hydroponickým způsobem, jsou svou rozlohou největšími v České republice. Exkurze na farmě jsou pro žáky velmi zajímavé, jelikož je seznamují s moderním udržitelným způsobem pěstování zeleniny a atraktivním pracovním prostředím. „Na exkurzi se mi nejvíce líbilo, jak hezky to na farmě vypadalo, průvodci byli milí a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Zaujala mne informace o tom, že zemědělství je zajímavý studijní obor, se kterým člověk najde uplatnění vždycky,“ uvedl Lukáš Kozubek, žák 8. třídy základní školy.

Zpětná vazba nechyběla ani ze strany farmy. „Moc rádi jsme navázali spolupráci s MS Paktem. Na Farmě Bezdínek se dlouhodobě zaměřujeme na osvětu a vzdělávání v oblasti produkce kvalitní lokální zeleniny směrem k žákům, studentům škol i široké veřejnosti. Máme radost, že zájem o prázdninové brigády na naší farmě narůstá. Nezbytnou podmínkou je ukončené základní vzdělání a dovršení věku 15 let. A samozřejmě chuť na sobě pracovat a mít rostliny prostě rád,“ uvedla Monika Zábojníková, marketingová a PR manažerka Farmy Bezdínek.

Kvalitní jídlo a pití, ochutnávky tradičních i exotických pokrmů i kulturní program pro celou rodinu nabídnou takzvané Pojez festy v podhůří Jeseníků a Beskyd.
Pojez festivaly v MS kraji lákají na zážitky s dobrým jídlem, podívejte se kde

Již nyní MS Pakt jedná s firmami z Karviné a nejbližšího okolí o pokračování spolupráce na pořádání exkurzí v rámci kariérového poradenství na příští školní rok. „Pevně věřím, že se podaří navázat na stávající skvělou spolupráci mezi základními školami a místními firmami a že prostřednictvím exkurzí ukážeme mladým lidem, že stojí za to zůstat po studiu tady v regionu, kde mohou najít perspektivní práci, ve které najdou smysl, spokojenost a adekvátní finanční ohodnocení,“ zakončila Hana Chovancová z MS Paktu.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“. Konkrétně se jedná o: zlepšení připravenosti absolventu, kteří vstupují na trh práce; zvyšování podílu obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním; lepší využití osobního potenciálu a odpovídající pracovní uplatnění obyvatel; růst produktivity, průměrné mzdy a nabídky dobře placených pracovních míst; snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných.
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami v regionu.
Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.