Dluhy za neuhrazený stokorunový denní poplatek, který byl v roce 2013 zrušen, už nemocnice nemohou podle rozhodnutí Ústavního soudu vymáhat. Zástupci nemocnic přiznávají, že s těmito penězi ve svých rozpočtech počítali, a teď se budou muset obejít bez nich.

Nejvyšší dlužnou částku za regulační poplatky za hospitalizaci evidují v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, kde včetně pracoviště v Orlové evidují pohledávky ve výši 1 296 543 korun. „S těmito finančními prostředky jsme počítali do rozpočtu nemocnice, ty jsou následně využívány na obnovu přístrojového vybavení," říká mluvčí nemocnice Radmila Fleischerová.

V českotěšínské nemocnici jde o mnohem nižší částku, než v té karvinské.

„V Nemocnici Český Těšín byl naštěstí počet neplatičů velmi malý, a také jednotlivé dlužné částky nebyly tak velké. Celková dlužná částka se pohybuje v řádech tisíců korun, ale chod nemocnice to nijak neohrozí," tvrdí mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Dosud tyto pohledávky nemocnice vymáhaly soudní cestou. „I když se jedná o nízké částky, ze zákona jsme povinni je vymáhat," řekla Yvona Placzková z Bohumínské městské nemocnice. Té pacienti za regulační hospitalizační poplatky dluží 224 tisíc korun.

„Ve většině případů šlo o pohledávky nevymožitelné, se kterými byla bohužel spojena nemalá administrativa," říká Placzková s tím, že ještě před zahájením soudního řízení nemocnice dlužníkům zasílala upomínku. Druhou upomínku už zasílal právní zástupce nemocnice. Když dlužník nereagoval, bylo zahájeno soudní řízení.

Dopisy s výzvou k zaplacení dostávali i dlužníci Karvinské hornické nemocnice.

„Díky těmto výzvám se část dluhu podařilo vymoci. Lidé se například přišli domluvit na splátkovém kalendáři a svůj dluh uhradili," říká ekonomická náměstkyně KHN Jarmila Nováková s tím, že poplatky měly svou funkci a doplňovaly provozní náklady nemocnice.