Například karvinské městské pokladně dluží obyvatelé města včetně penále okolo 27 milionů korun za nájemné a služby v bytech. Dalších 36 milionů dluží lidé za odpady.

„Tady máme celkem 1854 dlužníků. Z velké části ale tuto částku tvoří staré dluhy narostlé o penále a náklady na jejich vymáhání," vysvětlila mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Dalších více než 23 milionů korun pak dluží městu lidé za uložené pokuty, například za problémy v oblasti stavební či životního prostředí.

„U bytů se snažíme být co nejrychlejší a vše řešit, aby dluhy zbytečně nerostly. Odpady? Tady například posíláme lidem zcela nad rámec zákona složenky a sankčních možností daných zákonem využíváme tehdy, kdy je to nezbytné. Tak jako u ostatních dluhů využíváme i exekutorů či soudního vymáhání, pokud je to nutné. Ty opravdu nedobytné se pak město snaží odprodat," popisuje metody boje s dlužníky mluvčí Šárka Swiderová.

Nedaleký Havířov dnes eviduje dluhy v celkové výši přes 73 milionů korun. Úspěšnost jejich řešení? „To závisí na druhu nedoplatku. Na místních poplatcích radnice vybere 92 procent předepsané částky poplatku. Jinak také sami vydáváme exekuční příkazy na mzdu dlužníka, případně jeho důchod nebo i bankovní účet. Obecní exekutor nejčastěji vybírá dlužné částky v hotovosti na místě, kde se dlužník zdržuje. Od listopadu 2013 spolupracujeme s Exekutorským úřadem v Karviné, kterému předáváme ostatní případy k vymáhání," popisuje mluvčí tamního magistrátu Eva Wojnarová.

Menší města, logicky i menší dluhy. Okolo 58 milionů činí současný dluh, který chybí v pokladně Orlové. Také zde se snaží k jejich vymožení využívat všech možných zákonných postupů.

„Zprvu se o to snaží jednotlivé odbory, pohledávky po lhůtě splatnosti pak vymáhá právní odbor. Nově město přistoupilo k vymáhání dluhů na bytech prostřednictvím exekutorských kanceláří," říká mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Už od roku 2001 řeší Orlová dluh, jehož výše nyní činí 7,5 milionu korun. „Město poskytlo úvěr obchodní společnosti, který byl jištěný zástavou nemovitostí. Léta se řešily spory a hledala se cesta, jak se domoci finančních prostředků z titulu zástavního práva. Tady předpokládáme, že se nám přece jen alespoň část prostředků podaří získat zpět," doplnila mluvčí.

Pohledávky za 26 milionů eviduje dnes město Bohumín. Zde tvoří nejvyšší částku dluhy na nájemném.

„Neplatičům telefonujeme, posíláme upomínky a pozvánky k osobnímu jednání. Do terénu vyráží i městský vymahač. Pokud ale nespolupracují a snahy města ignorují, přichází na řadu soudní vymáhání. Pokud je rozhodnutí soudu pravomocné, spolupracujeme na vymožení dluhů i s exekutory. U soudu ročně řešíme několik desítek případů v souvislosti s ukončením nájmů v bytech. Poslední fázi, tedy soudní vystěhování, jsme za poslední tři roky zajistili u více než třiceti neplatičů. V minulém roce jsme se rozhodli u sedmnácti beznadějných pohledávek za 560 tisíc korun prodat dluhy po bývalých nájemnících," uvádí mluvčí tamní radnice Lucie Balcarová.