Rozhodnutí o vlivu stavby na životní prostředí by pak mohlo být známo v první polovině roku 2025. Součástí procesu je veřejné projednání a účast veřejnosti. Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo koncem minulého týdne i novou vizualizaci a informační letáky k oběma etapám stavby.

Vyslyšeny připomínky veřejnosti

Výběr zhotovitele dokumentace EIA navazuje na rozhod-nutí odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, který letos v lednu vydal závěr zjišťovacího řízení EIA, podle něhož se bude záměr I/11 Havířov – Třanovice dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.

„Vzhledem k charakteru podnětů, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení, jsme nad obvyklý rámec dokumentace EIA zadali i doplnění technické studie a technickou pomoc,“ popisuje okolnosti Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR.

„Více než polovina podnětů se týkala technického řešení stavby, proto jsme zadání pro zhotovitele EIA rozšířili o doplnění technické studie, abychom znali odpovědi na všechny podněty ze zjišťovacího řízení,“ uvádí Ondřej Kubica, vedoucí oddělení investiční přípravy v ostravské správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silniční doprava bude bezpečnější

„V rámci technické pomoci se dopracují požadavky na podklady vzešlé ze zjišťovacího řízení, které nepojme dokumentace EIA ani technická studie. Jedná se například o migrační studii, vliv stavby na krajinný ráz nebo odvodnění,“ říká Ondřej Kubica.

Dostavba plánovaného silničního spojení vytvoří obchvat Havířova a dalších obcí. Nová komunikace zajistí odpovídající napojení celého regionu na dálnici D48. Zásadně sníží také dopravní zatížení na silnicích II/475, respektive II/474, přičemž řidičům se výrazně zkrátí doba jízdy. Nová komunikace se stane důležitou dopravní tepnou, která přispěje k bezpečnější a plynulejší silniční dopravě v hustě osídlené aglomeraci.

Webové stránky, na kterých veřejnost nalezne veškeré informace o dostavbě, se nyní připravují. Nebude na nich chybět ani formulář určený pro přijímání podnětů veřejnosti. Představeny budou do konce roku.