Jan Czudek pracoval v huti s krátkou přestávkou 40 let, z nichž posledních třiadvacet strávil v představenstvu. Firmu zcela neopouští. Nadále bude působit v dozorčích radách některých dceřiných firem a v institucích spojených s činností největšího výrobce oceli v České republice, jako jsou Ocelářská unie, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Roman Heide nastupuje v době počínající transformace hutnictví, na niž se hodlá intenzivně zaměřit. „Stojíme na prahu velkých změn, čekají nás nemalé investice a další modernizace provozu. Máme před sebou složité období, kdy byl v Evropě zaveden pojem ‚zelená ocel‘, a bude jen na nás, jak se s novými ekologickými požadavky dokážeme vypořádat. Očekávám, že vstupuji do profesionálního prostředí, kde budu platným členem, a využiji veškeré praktické zkušenosti, které jsem doposud nabyl,“ shrnul Roman Heide.

Jan Czudek popřál novému generálnímu řediteli v jeho náročné roli mnoho sil. „Bude to nelehký úkol, ale věřím, že ve spolupráci s ostatními kolegy jeho realizace dospěje do zdárného konce, potažmo začátku nové éry v hutním průmyslu. Stejně tak, jak se třinecké fabrice podařilo právě díky našim lidem zvládnout řadu náročných výzev i v minulosti,“ dodal a předal svému nástupci symbolický klíč k fabrice.

close Třinecké železárny. info Zdroj: se svolením TŽ zoom_in Třinecké železárny.

Nový předseda představenstva a generální ředitel Roman Heide absolvoval magisterské i postgraduální studium oboru materiálové inženýrství na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB–TUO. Sedmačtyřicetiletý Roman Heide působil v manažerských pozicích ve společnostech Pilsen STEEL, Vítkovice Heavy Machinery, Scheffield Forgemaster. Přichází z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele akciové společnosti ŠMT. Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se věnuje turistice, lyžování, jízdě na kole, četbě a rodině.

Třinecké železárny patří mezi největší a nejvýznamnější podniky v republice. Včetně odloučených provozů mají téměř 7000 zaměstnanců. I s dceřinými firmami je jich 10 tisíc.