Například obec Doubrava má k dispozici 55 obecních bytů a vede si evidenci zájemců o byt, která se každoročně obnovuje. „Loni jsme dokončili dům se šesti byty. Je plně obsazen, a jelikož máme v obci nebytové prostory, které jsou neobsazené, budeme je postupně rekonstruovat na byty, a to dle finančních možností," uvedla starostka Květuše Szyroká.

V Doubravě je velký zájem také o stavební parcely, ale podle starostky celou situaci komplikuje hornická činnost a rozhodnutí o pokračování dobývání. To blokuje určitá území.

Dolní Lutyně disponuje malým bytovým fondem čítajícím devět bytů a 19 bytů v domě s pečovatelskou službou. Pořadník na byty tam není veden a některé nájmy jsou sjednávány po licitaci. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje rada obce. „V případě DPS radní rozhodují o přidělení bytů na základě doporučení komise sociální a vždy s ohledem na zdravotní a sociální postavení žadatele," uvedla tajemnice obce Dana Kawanová.

I v Dolní Lutyni je velký zájem o výstavbu rodinných domků, což dokazují i novostavby kolem hlavních cest. 

Oblíbenou lokalitou jsou také Petrovice tam je však větší zájem o výstavbu rodinných domů.

„V současné době máme ve vlastnictví 16 nájemních bytů a 20 bytů v rámci domů s pečovatelskou službou. Pouze tři byty jsou neobsazené a opakovaně již od listopadu minulého roku procházejí licitací. Pořadníky na byty tedy neexistují," uvedl starosta obce Marian Liebiedzik.

Vedení obce momentálně neuvažuje o budování nových nájemních bytů a naopak se snaží vytvářet podmínky pro výstavbu. I z tohoto důvodu se v současnosti zpracovává nový územní plán obce, aby tak bylo jednoznačně pro příští léta dáno, ve kterých lokalitách bude výstavba možná.

Lukrativních lokalit v obcích mimo velká města je ale více. Dlouhodobě k takovým patří například Těrlicko, Horní Bludovice, ale třeba také Rychvald, Petřvald nebo Stonava.

Tam se vedení obce snaží přilákat především mladé rodiny s dětmi. Za posledních 15 let tam vyrostly zbrusu nové čtyři bytové domy a rekonstrukcí prochází také dům nad lékárnou, kde vyrostou další prostorné byty.

Radnice už také před časem ve spolupráci s Dolem Darkov připravila parcely v lokalitě Bonkov, kde od té doby vyrůstají nové rodinné domky.