Někteří si totiž kvůli získání co největšího množství kauz otevřeli po celé republice i více než 60 poboček a řádně se starat o svěřené dlužníky pak prostě nestíhají.

Učinit tomu přítrž má nová vyhláška, která začne platit 1. srpna a výrazně omezí možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců.

„Nová vyhláška stanovuje povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu a být tehdy k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení," vysvětlil Jiří Hovorka z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Z toho tedy plyne, že insolvenční správce nemůže mít jako dosud 10, 20 nebo i více poboček, ale maximálně pět jako je pracovních dnů v týdnu. Tak aby byl každý jeden celý den v jedné kanceláři.

Více poboček = více klientů, ale nižší kvalita služeb

Pro náš region je toto opatření o to aktuálnější, že je to právě Moravskoslezský kraj, kde bylo v roce 2014 podáno nejvíce insolvenčních návrhů v celé republice. Insolvenční správce je zjednodušeně řečeno fyzická osoba nebo i společnost, kterou soud určí, aby se po schválení oddlužení postarala o konkrétního dlužníka, kterému by správce nejen radil a následujících pět let ho dozoroval, ale především pomohl najít nejlepší řešení jak pro dlužníka, tak i pro ty, kterým dluží.

„Původní novela zákona si kladla za cíl, aby všechny osoby, které získaly povolení pro výkon činnosti insolvenčního správce, měly rovnoměrný přísun kauz. Zároveň ale novela připustila zřizování provozoven s tím, že každá provozovna se zařazuje do seznamu pro přidělování kauz," vysvětlil mluvčí Krajského soudu v Ostravě Dalibor Zecha.

Právě to, že počet provozoven mohl pomoci správci získat vyšší počet kauz, byl oním kamenem úrazu.

„Počet věcí přidělených jednotlivým správcům se násobně lišil, a to právě podle počtu zřízených provozoven, což vedlo i k snížení kvality výkonu funkce insolvenčního správce," tvrdí Zecha.

A jaká je situace na Karvinsku? Mezi 62 insolvenčními správci najdeme takové, kteří mají třeba 22 provozoven a podle svých úředních hodin by měli být ve stejnou dobu v Karviné, Liberci i v Ústí nad Orlicí. Jejich nedostupnost potvrzují i lidé z poraden při finanční tísni, na které se obracejí zoufalí klienti insolvenčních správců. „Klienti nám volají do poradny, že se nemohou spojit se svým správcem, což je problém. Stává se, že správce má sídlo v Praze nebo třeba v Brně, pobočku v každém okrese a když mu klient potřebuje rychle ukázat nějaké papíry, udělat okamžité rozhodnutí a podobně, má prostě smůlu," sdělil Deníku Martin Gojný z Poradny při finanční tísni v Ostravě.

V současné době je v České republice zapsáno tři tisíce provozoven a jejich počet nadále rapidně narůstá, často na úkor kvality. „Velmi často je totiž za provozovnu označen veřejně nepřístupný objekt, restaurace, herna či rodinný dům, jehož obyvatelé o existenci provozovny na dané adrese nemají žádné informace," potvrdil Jiří Hovorka z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Tomu by měla povinnost být během otevíracích hodin na provozovně fyzicky přítomen učinit přítrž.