„Státu patří nerostného bohatství a on musí říci, zda doly zavřít nebo ne," říká odborový předák OKD Jaromír Pytlík (na snímku). Je také přesvědčen, že je třeba zavřít Důl Paskov, jehož ztrátový provoz prý může ohrozit OKD jako celek.

Co říkáte postoji vlády, jejíž ministr průmyslu Jan Mládek minulý týden prohlásil, že vláda nebude s vedením OKD jednat o restrukturalizaci, ale pomůže horníkům, kteří pravděpodobně v nejbližších měsících či letech přijdou o práci?

Bezesporu to byla reakce na předchozí jednání zástupců NWR a především na vystoupení generálního ředitele pana Dalea Ekmarka na zastupitelstvu v Karviné na počátku února. Myslím tím jeho prohlášení, že bude propuštěno do tří let až šest tisíc zaměstnanců. Pokud jde o postoj vlády, myslím si, že stát musí jednat s vlastníky OKD, protože hrozí uzavírání dolů a propouštění lidí.

Jak jste přijal středeční informaci o tom, že NWR opustil Zdeněk Bakala a skupinu ovládly britské investiční fondy? Věříte, že tito noví majitelé (věřitelé) budou přístupní postupnému útlumu těžby a pomohou případně finanční injekcí podržet OKD?

Všichni víme, že dosavadní jednání vlády, OKD a NWR bylo na mrtvém bodě i z titulu nejasných vlastnických vztahů. S příchodem nového většinového vlastníka jsem přesvědčen, že se konečně začne jednat i na úrovni vlády ve vztahu směrem k OKD.

Věříte tedy, že se vláda začne k celé problematice budoucnosti OKD chovat trochu jiným způsobem, rozhoupe se k jednání, když už má protistranu v podobě nových vlastníků NWR?

Vláda bude muset jednat, ať se jí to líbí, nebo ne. Vlastník OKD přece nemůže říci, že zavře Důl Paskov, Lazy anebo Darkov, když to nerostné bohatství v podzemí je majetkem státu. Jedině on má právo a povinnost říci, zda chce těžit, nebo doly zakonzervuje a už navždy zásoby uhlí znepřístupní. Vláda by se také měla nového vlastníka zeptat, kde jsou peníze na technickou likvidaci dolů, které má vlastník ze zákona mít v rezervním fondu. Stát prostě do těchto věcí musí zasahovat.

Rozhodnutí vlády, že nebude finančně dotovat soukromou firmu, je bezpochyby správné. Nicméně v rámci zachování pracovních míst pro horníky by asi bylo lepší, kdyby se stát snažil útlum těžby, který bezpochyby přijde, s firmou koordinovat, protože udržet pracovní místa je levnější než je znovu vytvářet. Souhlasíte?

Určitě. Na úrovni kraje byly vypracovány varianty možného řešení koordinované těžby a řízeného útlumu. Myslím, že je to velmi dobrý materiál, který by měl být východiskem pro další jednání. Je třeba najít kompromis, který bude nejlepší pro zaměstnance a nejlepší pro stát. Pro úplnost připomínám, že hlavním viníkem problémů kolem OKD je stát, který dopustil jeho privatizaci, a to počínaje obdobím ministra Dlouhého až po dnešního premiéra Sobotku. Podílely se na tom vlastně skoro všechny politické strany včetně pravicových. No a vlastníci toho využili a stát neustále jen přihlíží.

Generální ředitel OKD před dvěma týdny oznámil, že firma, má-li přežít, musí zeštíhlet a v rámci reorganizace proto plánuje propustit až 6000 současných zaměstnanců. Překvapila odboráře tato informace, nebo jste o tomto záměru věděli?

Bylo to jako kulový blesk. Vedení OKD připravilo asi již 14. variantu toho, jak bude vypadat rok 2016, ale doposud ještě není schválen letošní plán. Natož pak výhledy na roky 2017 a 2018. Z našeho pohledu bylo prohlášení velmi neuvážené a jen zhoršuje atmosféru na šachtách.

Myslíte si, že je skutečně nutné takto radikálně omezit těžbu i počty zaměstnanců? Mají odbory vlastní recept na řešení situace v OKD?

K omezení těžby určitě dojde, ale otázkou je, v jakém časovém horizontu. Na tom by měla vláda ve spolupráci s krajem intenzivně jednat s vlastníky, ať se jí to líbí nebo ne, a ne stále strkat hlavu do písku. V prvé řadě musí být dořešeno to, jakým způsobem budou propuštění zaměstnanci zabezpečeni. Myslím tím dořešení hornických důchodů, příspěvek pro propuštěné zaměstnance (v hrubých rysech je připraven na MPO) a mnoho dalších opatření, jako například nekrácené předčasné důchody pro všechny zaměstnance v tomto a v ústeckém regionu. Tím by se výrazně uvolnil trh práce. Rekvalifikace a nové průmyslové zóny tento problém nevyřeší, jen jej nepatrně zmírní. Průměrný věk zaměstnanců na šachtách je totiž přes 46 let. Je tedy normální horníky po více jak 25 letech v dole rekvalifikovat a doslova cpát do výroby? V Polsku mají horníci už po 25 odpracovaných letech důchody. No a mladí budou hezky sedět doma a brát podporu. Kam to všechno povede?

Odbory požadují v případě propouštění dodržení domluveného sociálního programu. Není ale podle vás lepší zachránit stávající pracovní místa než plánovitě začít s propouštěním?

Ono to souvisí. Čím déle budeme udržovat Důl Paskov, kde byla v úterý vyhlášena stávková pohotovost, tím více prohloubíme ztrátu a ohrozíme celé OKD. Kdyby se Paskov uzavřel, jak se původně plánovalo, mohl být zaplacený sociální program pro propuštěné ve výši 600 milionů korun a zatím tento důl prodělal celou jednu miliardu, tedy peníze, které by stačily na jeho technickou likvidaci. A dnes nemáme ani peníze na sociální program, ani utlumenou šachtu a perspektivy cen uhlí pro letošní rok nejsou příznivé, tak že nevím, kde se vezmou peníze na sociální program.

Takže říkáte zavřít Důl Paskov?

Z výše jmenovaných důvodů jsem jednoznačně pro to, agonii Paskova neprodlužovat, ať se s Paskovem nepotopí celé OKD. S jeho uzavřením by se měla zlepšit ekonomika firmy jako celku.

Odbory minulý týden posílaly otevřený dopis jednak managementu OKD a také představitelům mateřské společnosti NWR, ve kterých žádáte mimo jiné aktivnější komunikaci mezi vedením firmy a odbory, seznámení se záměry firmy na další roky…

Je konec února a my neznáme ani stavy zaměstnanců pro letošní rok. Rovněž se s vedením nelze domluvit na sociálním programu pro celé OKD bez ohledu na počty propuštěných zaměstnanců. Také musejí odejít dodavatelé (vyjma SDD, bývalá VOKD) a agenturní zaměstnanci.

Dnes se koná sněm hornických odborů. Hlavní téma je jasné. Co má být výsledkem jednání?

Kromě požadavků na OKD a NWR, které jsme už předali, chceme předložit i požadavky na vládu. Je nezbytně nutné, aby vláda začala vážně jednat a z jednání aby vyplynula konkrétní opatření či dohody. Vzhledem k závažnosti situace očekávám rozšíření stávkové pohotovosti na celé OKD.