„V takové situaci považujeme jakékoliv snižování stavů vlastních zaměstnanců za účelové, nekoncepční a předčasné, zejména z pohledu případného hromadného propouštění či útlumu činných dolů," píše se v prohlášení Sdružení hornických odborů, které v úterý vydaly v reakci na setkání s vedením firmy, kde se tyto záležitosti probíraly.

Nesouhlasí s těmito rozhodnutími také proto, že „na pracovištích OKD stále pracuje přes 2500 zaměstnanců dodavatelských firem a trvale zhruba 200 zaměstnanců agentur práce na povrchových pracovištích."

Racionalizační opatření, jak je nazývá vedení OKD, mají podle odborářů znaky hromadného propouštění či útlumového programu.

„To však účelově zakrýváte postupným trvalým propouštěním kmenových zaměstnanců rozloženým v čase," tvrdí se v prohlášení odborů podepsané předsedou odborů OKD Jaromírem Pytlíkem.

Podle vedení OKD je opatření o plánovaném propuštění až 345 zaměstnanců součástí dlouhodobého optimalizačního programu, který má zajistit životaschopnost společnosti.

„Toto opatření nijak nesouvisí s plánovaným uzavřením dolu Paskov, o kterém probíhají v současné době jednání všech zainteresovaných stran. Postupné snižování počtu zaměstnanců koresponduje přímo s celkově klesající těžbou a celosvětovým poklesem cen uhlí. Naše odborové organizace jsou plně obeznámeny s optimalizačním programem OKD, který je nezbytnou součástí našich snah upravit velikost společnosti a zajistit udržitelnou budoucnost těžby černého uhlí v regionu a je plně v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou," uvedla v reakci na jednání s odbory personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

Připomněla, že i v letech 2014 a 2015 došlo v rámci snižování těžby a optimalizace hospodaření společnosti k postupnému snižování počtu zaměstnanců, a to v objemu převyšujícím letošní navrhovaný objem. V roce 2014 šlo o 363 zaměstnanců a v roce 2015 byl pokles o 426 zaměstnanců.

„Letos plánujeme tímto způsobem snížit počty vlastních zaměstnanců až o 345, z toho významnou část budou podle našich předběžných informací tvořit dobrovolné odchody a lidé s nárokem na důchod," dodala Naňáková.

Odstupné, které lidé odešedší z OKD dostanou, je podle ní nadstandardní v porovnání s celorepublikovým průměrem.