O problematice individuální výstavby se rozhovořil v závěru posledního zasedání fulneckého zastupitelstva starosta Fulneku Petr Ertelt. „Dohodli jsme se se zástupci koalice na urychleném řešení výstavby rodinných domů. S tím souvisí výstavba nějaké infrastruktury a samozřejmě výstavba objektů pro nějaké podnikatelské činnosti. Abychom to mohli spustit, tak jsme v prvé řadě oslovili majitele pozemků, na kterých by bylo možné stavět,“ uvedl Petr Ertelt.

Připomněl, že v minulosti město zadalo vypracovat projektové studie na lokality, kde by se případně mohla spustit výstavba rodinných domů. Od té doby ale uplynula řada let.

„Protože město jako celek, včetně obcí, se pomalu vylidňuje, chceme tady dotáhnout novou krev, mladé lidi, perspektivní rodiny, abychom mohli město nějak rozvíjet,“ pokračoval fulnecký starosta a dodal, že lidé, kteří se do Fulneku nastěhují, zároveň posílí rozpočet města.

Studie jsou zpracované na čtyři lokality. Asi nejzajímavější se jeví lokalita v kopci nad sportovním areálem s fotbalovým hřištěm. Studie počítá až se stovkou rodinných domů.

„Jsou to převážně pozemky města, nemusíme do nich investovat, jen do infrastruktury. Tím se pozemky zhodnotí a my je můžeme prodat zájemcům. Zájemci jsou, měli jsme více žádostí od lidí, že by chtěli stavět. Díky dálnici je tady dobrá obslužnost, mohli bychom tady směrovat lidi z Nového Jičína, Ostravy nebo Opavy,“ poznamenal Petr Ertelt s tím, že náklady na celkovou infrastrukturu dělají odhadem 60 milionů korun.

Starosta upozornil, že podle mínění většiny tato věc nesnese odkladu. Přípravné práce při současné legislativě jsou na dlouhé lokte. Řízení trvají minimálně rok. Když teď začneme, tak možná za tři roky můžeme ty pozemky nabídnout.

Snažíme se to urychlit, proto jsme zahájili jednání se všemi majiteli pozemků, na kterých studie jsou zpracovány,“ řekl Petr Ertelt a podotkl, že město nemusí vydělávat na pozemcích, vydělá už na tom, když do Fulneku přitáhne lidi.

Místostarostka Lucie Činčalová připomněla, že zatím jsou hotovy pouze studie. „Bavíme se o tom, abychom vytipovali, kde je nejlepší, nejlevnější a nejrychlejší, možnost, kde infrastrukturu budovat,“ sdělila.

Podle starosty se jako další vhodná lokalita jeví Za klášterem. „Oslovili jsme všechny majitele, za jakých podmínek můžeme vykoupit pozemky. Nechceme dělat monstrózní projekty. Zasíťujeme třeba jednu silnici, kde bude místo pro patnáct domků a uvidí se,“ uzavřel fulnecký starosta Petr Ertelt.