Shodli se na tom účastníci konference Odpady 21 Odpadové hospodářství středoevropských zemí, kterou v Clarion Congress Hotelu Ostrava uspořádaly tento týden Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE Ostrava ve spolupráci s dalšími partnery.

Podle vyjádření odborníků na konferenci by se v Česku mělo razantně zvýšit množství energeticky využívaného komunálního odpadu.

„Výstavba ekologických zařízení na energetické využití odpadu je důležitá pro teplárenství i pro odpadové hospodářství. Aspoň částečně by se tak daly řešit problémy s nedostatkem hnědého uhlí pro teplárny a zároveň by to umožnilo postupné ukončení skládkování nevyužitých odpadů," uvedl Milan Kyselák z ministerstva průmyslu a obchodu na konferenci. Zároveň dodal, že tato zařízení nejsou konkurencí pro materiálové využití odpadů, ale že ho doplňují.

V našem kraji bylo v roce 2010 k dispozici 412 tisíc tun komunálního odpadu, který se dal energeticky využít. V současnosti se ale energeticky v Česku využívá jen něco okolo devíti procent z celkových pěti milionů tun odpadů ročně a zbytek se skládkuje. „V Moravskoslezském kraji je situace ještě horší, je zde prakticky nulové energetické využívání směsných komunálních odpadů, to však se musí změnit," doplnil Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

K TÉMATU

Přípravu projektu výstavby Krajského integrovaného centra (KIC) v Karviné letos v lednu dočasně zastavilo předběžné opatření Krajského soudu v Ostravě na základě žaloby Hnutí Duha, které napadlo územní rozhodnutí kvůli výskytu vzácné vážky v blízkosti místa budoucí výstavby. Jak zaznělo na konferenci Odpady, hlavním problémem je financování projektu. Kraj chtěl totiž získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši čtyřicet procent nákladů na výstavbu KIC s tím, že dalších padesát procent se pokryje úvěrem z Evropské investiční banky a zbytek poskytnou akcionáři projektu. Evropská komise však chce přispět jen dvaceti procenty. „To je ale podstatný rozdíl proti původnímu plánu, na jehož základě máme zpracovány veškeré dokumenty. Proto není pozastavení územního rozhodnutí v této chvíli až tak velkým problémem, i když pro vlastní získání dotace je územní rozhodnutí jedním z nezbytných podkladů," upřesnil Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu MSK v Ostravě.