K nepříliš optimistickým prohlášením je důvodů hned několik: společnost NWR loni skončila s desetimilionovou provozní ztrátou (počítáno v eurech) a cena uhlí, za kterou firma v prvním čtvrtletí prodává, je nižší než v posledním čtvrtletí roku 2013.

Firma zároveň snížila svá aktiva o víc než tři čtvrtě miliardy eur.

„Celková vysoká ztráta byla dána především účetními operacemi, jako je například snížení ocenění majetku společnosti v souvislosti s poklesem objemu ekonomicky vytěžitelných zásob uhlí. To je dáno předpokladem, že v nejbližším období není možné očekávat výrazný nárůst cen," vysvětlil Marek Síbrt.

Dodal, že pokud ceny uhlí v budoucnosti dlouhodobě vzrostou, může dojít k opětovnému navýšení objemu uhlí, které se ekonomicky vyplatí těžit.

Podle Síbrta jsou zveřejněné výsledky hospodaření společnosti NWR záležitostí mateřské firmy, která nemá dopad na každodenní fungování OKD. Ta podle něj plní všechny své závazky vůči obchodním partnerům, zaměstnancům i dalším stranám.

„Zatímco mateřská společnost NWR řeší svou kapitálovou strukturu, OKD se musí zaměřit na pokračování procesu vlastní provozní transformace, jejímž cílem je dosáhnout zefektivnění všech činností," vysvětlil mluvčí OKD, podle něhož těžba a všechny další aktivity probíhají podle plánu pro letošní rok.

O snížení nákladů na těžbu mluví podle odborářského šéfa Jaromíra Pytlíka také výkonný ředitel OKD Dale Ekmark.

„Pro zaměstnance je podstatné, že byla uzavřena kolektivní smlouva na příštích pět let a jejich zájmem nyní je, aby se firmě do budoucna dařilo, a aby dostávali za svou práci slušně zaplaceno," řekl odborový předák Jaromír Pytlík.

Vzhledem k loni započaté restrukturalizaci mluví zástupci OKD o optimalizaci pracovní síly. „V prvním a druhém čtvrtletí letošního roku bude probíhat detailní analýza obsazenosti jednotlivých pozic, od jednotlivých porubů až po kanceláře. Cílem restrukturalizace je změnit podnikatelský model, aby byl udržitelný a konkurenceschopný i při současné extrémní situaci na trhu s uhlím," řekl mluvčí OKD s tím, že letos je prioritou zvyšování objemu těžby, vyšší efektivita a lepší bezpečnost.

Firma počítá se snižováním počtu zaměstnanců především přirozenými odchody do důchodu. „Plán pro další roky v personální oblasti zatím není stanovený," dodal Síbrt.

Ekonom Daniel Stavárek z karvinské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity připouští, že ekonomická situace NWR je skutečně vážná.

„Firma se nedohodla se svými věřiteli na úpravě podmínek úvěrů a bude muset dojít k významným změnám ve struktuře zdrojů společnosti," říká Stavárek.

Také on předpokládá, že s ohledem na negativní vývoj cen uhlí a poptávky po něm bude muset NWR pokračovat v procesu snižování nákladů včetně nákladů na zaměstnance.

„Je proto pravděpodobné, že se zaměstnanci musejí připravit na pokles mezd či propouštění. Intenzita těchto opatření však závisí na schopnosti NWR snížit náklady i v jiných oblastech jako jsou administrativní a materiálové náklady nebo investiční výdaje," dodává ekonom Daniel Stavárek.