„Při přípravě podnikatelského plánu kladla společnost důraz především na nutnost restrukturalizace a s ní souvisejícího snížení nákladovosti. Pro rok 2020 nelze předpokládat dosažení kladného hospodářského výsledku s ohledem na stávající podmínky na trhu s uhlím, jakož i další vnější okolnosti, kterým v současnosti společnost čelí. Nicméně, naším cílem je dosáhnout takových finančních výsledků, jež nám umožní dlouhodobě pokračovat v těžební činnosti. Uvědomujeme si však, že na splnění našich obchodních plánů mohou mít zásadní vliv nepředvídatelné změny cenových a tržních podmínek“ uvedla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.

Podle ní se OKD prioritně soustředí na dosažení plánovaného objemu výroby, důsledné snižování nákladů a zefektivnění jednotlivých výrobních procesů..