„OKD loni vytvořila zisk ve výši 2,9 miliardy korun a chce se o něj podělit s těmi, které její činnost dlouhodobě ovlivňovala či nadále ovlivňuje. Proto jsme se rozhodli naší nadaci věnovat, stejně jako v minulém roce, mimořádný dar k dalšímu zlepšení života v okolních městech a obcích,“ uvedl Jiří Bubík, finanční ředitel OKD a předseda správní rady Nadace OKD.

Částka 29 milionů korun bude prostřednictvím programu Nadace OKD obcím rozdělena mezi nekomerční, veřejně prospěšné projekty v městech a obcích v okresech Karviná a Frýdek – Místek. K projektům, které se mohou ucházet o podporu, mohou patřit například naučné stezky, cyklostezky, hřiště, výsadba veřejné zeleně nebo programy zaměřené na péči o kulturní či technické památky a jejich rozvoj.

„Města a obce nebo jejich příspěvkové organice mohou od 1. srpna do 30. září požádat o podporu jednoho nebo dvou projektů a získat na ně celkem až 5 milionů korun. Které projekty obdrží finanční podporu, rozhodne správní rada nadace do poloviny listopadu,“ doplnila Monika Němcová, ředitelka Nadace OKD.

V loňském roce se v tehdy novém programu Nadace OKD obcím rozdělilo 40 milionů korun mezi 13 investičních projektů. Podporu získaly například vybudování víceúčelového hřiště pro děti a mládež v Havířově, dopravního a dětského hřiště v Petrovicích u Karviné, spolkového domu v Soběšovicích, skateparku v Orlové a propojovací stezky pro chodce, cyklisty a bruslaře u Vrbického jezera v Bohumíně, obnova tenisového areálu a revitalizace šaten pro mladé sportovce ve Stonavě nebo zatraktivnění veřejného prostoru u sídliště v Karviné.

Prostřednictvím nadace pomáhá společnost OKD jakožto její zřizovatel uskutečňovat veřejně prospěšné projekty v Moravskoslezském kraji. Od svého založení v roce 2008 již Nadace OKD podpořila více než 3 348 projektů částkou převyšující 413 milionů korun.