Jak řekl mluvčí firmy Marek Síbrt, těžaři přikládají tomuto rozvojovému projektu klíčový význam pro udržení zaměstnanosti na Karvinsku a další budoucnost firmy.

„Ministerstvu životního prostředí jsme nyní oproti původnímu (maximalistickému) záměru podanému v březnu 2012 předložili redukovanou variantu rozšíření těžby. Od počátku se posuzovalo několik variant rozšíření dobývání a po zvážení všech ekonomických, ekologických a sociálních aspektů rozhodla o té, která neohrozí průmyslovou zónu Karviná-Nové Pole ani oblast Karvinských rybníků zahrnutou v systému NATURA 2000," řekl Síbrt s tím, že těžba Závodu Důl Karviná v nových lokalitách by měla začít podle předpokladu nejdříve v roce 2016.

V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti. „S výjimkou lokality Karviná-Staré Město nebudou naším záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše," říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Podle něj se dokumentace musela vypořádat se stovkami připomínek ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby. „Přikládáme projektu velký význam, protože jeho úspěch je pro pokračování těžby v Závodě Důl Karviná nezbytným předpokladem. Jen v tomto případě budeme moci dávat v dole dále práci tisícovkám lidí, z nichž valná většina bydlí na Karvinsku. Projekt nám otevírá možnost prodloužit životnost černouhelného hornictví u nás a i v budoucnu zaměstnávat velké množství lidí v kraji dlouhodobě postiženém relativně vysokou strukturální nezaměstnaností. A to i v období, které je pro černouhelný průmysl na celém světě mimořádně náročné," dodal Hadrava.

Podle platné legislativy bude mít nyní kdokoliv 30 dnů na to, aby se k dokumentaci, která bude vyvěšena na úředních deskách úřadů a na internetových stránkách www.cenia.cz, vyjádřil a podal své připomínky. Ty se pak vypořádávají v rámci posudku, který je zpracován expertem jmenovaným MŽP ČR, následuje veřejné projednání a stanovisko ministerstva.