„Chceme totiž plán doplnit nebo změnit na základě skutečností, které se dozvěděla až poté, co jsme reorganizační plán zveřejnili,“ vysvětlil důvod žádost o změnu termínu zasedání věřitelů mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Firma na toto má právo. Podle zákona až do rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu může dlužník tento plán doplnit nebo změnit. Schůze věřitelů se pak může konat nejdříve 15 dnů poté, co upravený reorganizační plán dostanou věřitelé.

"Důvodem naší žádosti je finalizace účetních závěrek společnosti a snaha managementu OKD transparentně promítnout jejich konečnou podobu v předloženém reorganizačním plánu. Vedení společnosti je přesvědčeno, že finalizace účetních závěrek nebude mít vliv ani na míru uspokojení věřitelů, ani na současnou a budoucí podnikatelskou činnost OKD. Předpokládáme, že upravený reorganizační plán předložíme Krajskému soudu v Ostravě v průběhu června 2017," uvedl Čelechovský.

Původní verzi reorganizačního plánu firma věřitelům a soudu předložila v první půli dubna. Dokument obsahoval i představy vedení OKD o plnění části pohledávek věřitelů. Zároveň se zmiňuje o už předjednaném převodu zdravé části společnosti OKD na státní společnost Prisko a vznik společnosti OKD Nástupnická, která bude, pokud to věřitelé umožní, těžit uhlí i v dalších letech.

Případný nový termín schůze věřitelů je nyní na rozhodnutí insolvenčního soudu, který řízení vede.