Zjištění vyplynulo z výzkumu, který pro společnost Residomo, největšího poskytovatele nájemního bydlení v ČR, realizovala agentura Stem/Mark. Právě kvůli očekávané poptávce a faktu, že už nyní tvoří senioři více než čtvrtinu všech nájemníků Residomo, nabízí ostravský lídr v nájemním bydlení celou paletu seniorských služeb.

Výzkum ukázal, že řada důchodců stále bydlí ve velkých bytech, ve kterých prožili podstatnou část svého života, a váhají s výměnou za menší. Pokud je k tomu okolnosti donutí, tak chtějí získat byt nejlépe ve stejné lokalitě, kterou dobře znají a kde jsou spokojeni. Teprve až zdravotní důvody nebo ztráta partnera je přinutí zamyslet se nad tím, zda by pro ně nebylo výhodnější uvažovat o bydlení například v domově s pečovatelskou službou, domově pro seniory aj.

Zásah policistů ve Fakultní nemocnici Ostrava při střelbě.
140 vteřin houkání sirén za sedm obětí střelby v Ostravě

Zhruba 30 % seniorů bydlí ve vlastním domě, 26 % ve vlastním bytě a mají tak jen výdaje s energiemi. Více než 40 procent seniorů v MS kraji má čtyřpokojový byt, téměř třetina (28,6 %) pak třípokojový. S tím koresponduje také plocha bytu, takže 30 % seniorů využívá 71 až 80 m².

Až nemoc, podlomené zdraví nebo nemohoucnost dožene 37 procent seniorů k tomu, že budou své bydlení řešit radikálně, nejsilnějším motivem pak je smrt partnera (38 %) a nedostatek financí (19 %), kvůli kterým se senioři také nejčastěji stěhují na chatu nebo chalupu a svůj byt pronajímají.

Ve výhledu 10 až 20 let počítá významná část seniorů s využitím zařízení uzpůsobeného pro bydlení seniorů.

Den třetí po střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), 12. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku kondolenční kniha.
Lidé v Ostravě píší do kondolenční knihy: „Odsuzujeme tento zločin“

„Mnoho lidí tuto situaci neřeší a nechávají ji viset někde v budoucnu. Více než třetina respondentů nám potvrdila, že impulsem k řešení by byla změna jejich zdravotního stavu. Číslo tak může být mnohem vyšší, zvláště když by se senioři dozvěděli i o jiných možnostech optimálního bydlení s nabídkou služeb, jaké nabízí nebo plánuje zavést Residomo,“ říká Jan Rafaj, generální ředitel Residomo.

Společnost Residomo počítá s otevřením několika specializovaných domů právě pro seniory, které budou jak službami, tak konstrukčně optimální pro jejich bydlení. „Může to být zajímavé nejen pro lidi žijící v nájmu, ale i pro seniory bydlící ve vlastním, kteří svůj byt pronajmou nebo přenechají potomkům a za získané peníze pokryjí náklady pohodlného seniorského bydlení,“ dodává Jan Rafaj.