Mimo jiné zazněly informace, že nemocnici opouštějí někteří lékaři. Důvodem má prý být právě současná situace. „Odcházejí tři lékaři, není pravdou, že s nimi nebylo hovořeno, byli bychom rádi, kdyby zůstali, nicméně jako důvod odchodu neuvádějí optimalizaci,“ odpověděl ředitel personální unie nemocnic v Karviné-Ráji, Orlové a v Havířově Jiří Matěj.

Probíraly se i další témata. Starosta Orlové Miroslav Chlubna vyjádřil obavy, že pokud skončí lůžková oddělení, může to zhoršit dostupnost zdravotní péče pro celou spádovou oblast kolem nemocnice – cca 55 tisíc lidí – a může to přinést komplikace i v případě potřeby akutního zákroku.

„Navíc, Léčebna dlouhodobě nemocných podle zákona už není nemocnice,“ podotkl mj. starosta. „Ano, obyvatelstvo stárne, ale tím více potřebuje ne následnou, ale právě akutní péči,“ řekl na setkání primář orlovské ortopedie Tomáš Knybel. Ten tak reagoval na studii optimalizace krajských špitálů, která se mj. opírá právě o stárnutí populace v kraji.

Snaha města i mnohých zaměstnanců špitálu je zachovat současný stav. Kraj říká, že i v případě přesunu lůžkových částí do Karviné, zůstane v Orlové zachovaná ambulantní i pohotovostní péče 24 hodin denně a pro obyvatele města a okolí se tak prakticky nic nezmění.

Jen, v případě nutnosti hospitalizace budou převezeni do nemocnice v okolí. Zástupci města i někteří zaměstnanci špitálu to zpochybňují, protože prý bude v praxi těžké pokrýt takové služby už jen personálně.

„To by už pak bylo úkolem primářů jednotlivých velkých oddělení, které by v Karviné případně vznikly,“ reagoval ředitel nemocnic Jiří Matěj.

Kraj provádí optimalizaci ve všech svých špitálech. Důvody jsou zadluženost nemocnic, špatná personální situace, kdy scházejí lékaři i sestry, zmiňované stárnutí populace v regionu. Spojování oddělení – v případě Orlové jejich přesun do Karviné – má být jedním z kroků, jak např. vyřešit právě personální malér.

Město Orlová stále bojuje proti optimalizaci místního špitálu a nechce převod lůžkových oddělení do Karviné. Ve čtvrtek o tom probíhala debata v domě kultury.