Podle předsedy spolku Sdružení pohřebnictví v ČR Ladislava Kopala nejsou jasně nastavená pravidla, jak například nakládat s lidmi, kteří doma zemřeli na covid-19.

Podle něj se v době koronavirové pandemie navíc zcela změnily samotné pohřby, které jsou nyní hlavně bez obřadů.

Kompetence, postupy

"Nejsme vůbec spokojeni se získáváním informací. Zvláště s prací oddělení pohřebnictví na ministerstvu pro místní rozvoj je zkušenost přímo tragická," uvedl Kopal.

Tvrdí, že úředníci v posledních týdnech neberou telefony a na e-maily odpovídají obecně. "V podstatě jen vyjmenovávají, kdo má jaké kompetence, že oni nemohou nic. Naši členové žádají informace a postupy, a ty se nám bohužel nedaří získávat," řekl předseda spolku, který sdružuje 155 pohřebních služeb z asi 300 funkčních firem v Česku.

Velký problém vidí v zásobování ochrannými pomůckami. Pohřební služby k nim dlouho neměly žádný přístup. Koupit je nemohly a od státu nedostaly nic. Teď je to už podle Kopala o něco lepší. Po zařazení pracovníků v pohřebnictví do takzvané první linie dostaly pohřební služby ochranné pracovní pomůcky od krajů. V různých krajích je ale postup úředníků odlišný.

"O zajištění ochranných pomůcek se tak v drtivé většině dál starají pohřební ústavy z různých soukromých zdrojů," doplnil předseda.

Chybí i jednoznačné pokyny, jak postupovat u lidí, kteří zemřeli v nařízené karanténě či doma s prokázanou nemocí covid-19.

Informace se liší 

"Pokyny nejdou centrálně. V každém kraji hygiena postupuje jinak, každá dává trochu jiné informace," řekl Kopal. Zemřelí s potvrzeným koronavirem se většinou neupravují anebo je oblečou a upraví v místě úmrtí a pohřební služba si ho převezme již oblečeného a v hygienickém vaku.

"Dosud navíc není jisté, kdy je tělo i po smrti již neinfekční. Informace se liší stát od státu. Například Němci uvedli, že tělo může být infekční ještě devět dní po smrti, naše ministerstvo zdravotnictví zase tvrdilo, že smrtí se stává tělo neinfekční," řekl. V případě úmrtí v nemocnici dostává pohřební služba již dekontaminované tělo ve vaku.

Pracovníci často musejí složitě zjišťovat, zda u mrtvého existuje podezření na koronavirus. Spoléhat mnohdy musejí na serióznost a pravdivost poskytnutých informací. "Už víme o pohřebních službách, které kvůli zamlčení důležitých informacích skončily v karanténě," dodal Kopal.

Změnila se struktura pohřbů

Změnila se struktura pohřbů. "V drtivé většině probíhá obřad pouze s rodinou nebo jsou pohřby úplně bez obřadu. Naštěstí to většinou pozůstalí chápou a velké obřady ani sami nevyžadují," uvedl Kopal.

Česko je podle něj zemí s velkým počtem kremací, což platí i nyní. Podání ruky při kondolování je ale minulostí. "Pohřební služba v současné době kondoluje pouze slovně a o totéž požádá účastníky pohřebního obřadu," zakončil.

Ministerstvo: Jde o lživé tvrzení

Ministerstvo pro místní rozvoj se ostře ohrazuje proti lživým tvrzením Ladislava Kopala, předsedy Sdružení pohřebnictví v ČR, z. s., že úředníci MMR v posledních týdnech neberou telefony a na e-maily odpovídají obecně. "V podstatě jen vyjmenovávají, kdo má jaké kompetence, že oni nemohou nic. Naši členové žádají informace a postupy, a ty se nám bohužel nedaří získávat," prohlásil p. Kopal ČTK.

Pan Ladislav Kopal zjevně zapomněl:

1) …že on sám poslal dne 5.4. ministryni Kláře Dostálové děkovný dopis, v němž "s velkým potěšením" vítá zařazení zaměstnanců pohřebnictví do tzv. první linie a prohlašuje: "Dovolte nám vyslovit velké poděkování Vám osobně, a věříme, že nám, „pohřebákům“, zůstanete i nadále příznivě nakloněna stejně, jako jsme my nakloněni Vám."

2) …že zástupci pohřebních služeb se účastnili už dvou videokonferencí, poslední dne 16.4.2020, na níž vedle pracovníků MMR se účastnili i experti z ministerstva zdravotnictví, zástupci ministerstev vnitra, krajů a krajských hygienických stanic, či pitevní laborant z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

3) …že ministryně pro místní rozvoj zajistila ve spolupráci s ministrem životního prostředí  přednostní dodávky dezinfekčního prostředku pro pohřební služby, a to po tisíci litrech pro zájmové spolky, které o dodávku měli zájem, tedy Sdružení pohřebnictví a Unie pohřebních služeb.

4) …že na základě apelativního dopisu MMR na ředitele krajských úřadů řada krajů zařadila do svého rozvozu distribuci osobních ochranných pracovních předmětů i provozovatelům pohřebních služeb a krematorií.

5) …že MMR požádalo Správu státních hmotných rezerv o zajištění 15 000 vaků pro zemřelé a následně distribuovalo informace a poskytovalo zpětnou vazbu dotazům…

„Nerozumíme důvodům prohlášení pana Ladislava Kopala o nesoučinnosti a nedostatku informací - pokud tím ovšem nemyslí distribuci informací mezi členy pohřebních asociací. Tuto kritiku by ovšem měl směrovat někam jinam, říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„V Moravskoslezském kraji funguje v současné době 39 pohřebních služeb, které zaměstnávají zhruba 300 zaměstnanců. Krajský úřad jedná se všemi zástupci pohřebních služeb a průběžně je pomáháme vybavit ochrannými pomůckami. Zajistili  jsme jim už přes 2000 respirátorů FFP2, 480 ochranných obleků a 4 tisíce rukavic. Každý týden reagujeme na jejich aktuální potřeby a z vlastních rezerv posíláme další pomůcky“, sděluje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.  

Ministerstvo chápe, že situace je dnes psychicky náročná pro všechny poskytovatele, kterým klesají tržby, považujeme ale za krajně neetické, pokud se účelově a lživě obviňují pracovníci, kteří se snaží od začátku pandemie co možno pomáhat i lidem z pohřebnictví, kteří pracují v náročných podmínkách.

Informace o tom, co MMR v rámci pohřebnictví v ČR dělá, jsou snadno dohledatelné rovněž na webových stránkách úřadu ZDE.

Zdroj: Prohlášení MMR