Jde o kontrakt, který je momentálně na spadnutí a výnos z něj by pomohl udržet ještě nějaký čas nad vodou těžební společnost OKD, která zaměstnává tisíce horníků.

Nad těžbou uhlí se totiž v posledních letech smráká především kvůli nízkým cenám uhlí na světových trzích. Důsledkem je propouštění; už několik let po sobě firmu opouští stovky zaměstnanců.

Společnost OKD, která má na skládkách okolo jednoho milionu tun, převážně energetického, uhlí, které se spaluje v elektrárnách, momentálně vidí světlo na konci tunelu v soutěži vypsané energetickou společností ČEZ na dodávku černého uhlí do elektrárny v Dětmarovicích ve výši 600 až 800 tisíc tun.

„Do Elektrárny Dětmarovice, která je vlastnictví státu, dodává OKD ročně 250 až 300 tisíc tun černého uhlí. Potřeby této elektrárny jsou samozřejmě vyšší. Proto byla vypsána soutěž na další dodávku. Není pochyb o tom, že se do této soutěže přihlásí i dodavatelé z Polska," konstatuje v dopise adresovaném premiérovi Bohuslavu Sobotkovi šéf hornických odborů OKD Jaromír Pytlík.

A právě polská konkurence je místním horníkům trnem v oku. „V případě, že budeme soutěžit s polským uhlím, jsme přesvědčeni, že jde o nekalou soutěž či dokonce podvod. Polské hornictví je totiž výrazným způsobem dotováno státem, tedy s cenou tohoto uhlí nemůžeme vůbec soutěžit," tvrdí v dopise šéf hornických odborů.

Zároveň navrhuje, jak krizí zmítanému hornictví pomoci. „Pokud chce vláda tomuto regionu opravdu pomoci, měla by okamžitě zasáhnout. Proč není možné uzavřít dlouhodobé smlouvy mezi OKD a Elektrárnou Dětmarovice o dodávkách černého uhlí, obdobně jak to udělali v severních Čechách s dodávkami hnědého uhlí pro elektrárny?" ptají se horničtí odboráři.

Mluvčí společnosti ČEZ pro severní Moravu Vladislav Sobol potvrdil, že soutěž na dodávku uhlí pro EDĚ by měla skončit do konce října.  „Společnost se musí chovat jako řádný hospodář. Bude se posuzovat kvalita a cenu," řekl a připomněl, že loni dodalo OKD do EDĚ 70 procent její roční spotřeby uhlí.