V průběhu ledna 2019 bylo nově nahlášeno 587 volných pracovních míst, v meziročním srovnání je to o 147 míst více a ve srovnání s předchozím měsícem jejich počet stoupl o 343 míst. Nově se v lednu 2019 zaevidovalo 1 708 uchazečů.

Struktura nabízených míst se moc nemění. Největší poptávka je po hornících a pomocných dělnících do výroby., elektrikářích, nástrojářích, skladnících. Pokles zájmů o nové lidi je ze strany bezpečnostních agentur, i když stále hledají více než 100 lidí. Dlouhodobě mají šanci sehnat práci švadleny a řemeslníci všeho druhu.

Už druhý měsíc se však zvyšuje počet lidé v evidenci úřadu práce. Ve srovnání prosinec - leden se stav evidovaných zvýšil o 254 osob, s tím, že k poslednímu dni ledna bylo v evidenci ÚP Karviná 12 237 lidí. I tak je to ale nejnižší počet od roku 1998. V meziročním srovnání je úbytek o 13,7 procenta, tedy 1 950 osob.

Karvinský okres je stále na špici v počtu nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti na Karvinsku je 7.1 procenta, zatímco republikový průměr je 3,3 procenta.