„Navazujeme na společnou prezentaci měst a regionu, kterou jsme si v minulosti již několikrát vyzkoušeli. Společnou expozici organizačně opět připravovala Ostrava. Jsem si jist, že i tentokrát přinese stánek stejný efekt a potenciální obchodní partneři ze zahraničí a zájemci o investování v České republice tak budou mít možnost získat komplexní informace. Jde o unikátní platformu pro prezentaci projektů a investičních příležitostí místních samospráv i privátních subjektů a výjimečnou možnost navázat či posílit obchodní vazby,“ uvedl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

Ilustrační foto.
Na radnici ostravského Jihu stvrdili koalici místo podpisem podáním ruky

Ostrava v posledních letech prochází zásadními změnami v přístupu myšlení o svém rozvoji. Její území je z urbanistického hlediska velmi rozlehlé, proto je hlavní prioritou města zastavování brownfieldů a proluk, a to zejména v centru města. Příkladem toho, že se to daří, je nově vznikající čtvrť v okolí rekonstruované budovy historických městských jatek na galerii současného umění, dostavba bytového komplexu Nové Lauby či nový univerzitní kampus u řeky Ostravice v centru města. Ostrava je na příchod investorů připravena nejen z pohledu nabízených ploch, vstřícnosti prostředí a maximální ochoty spolupracovat, ale i z pohledu funkčnosti územního plánu, který je v porovnání s ostatními českými městy ve velmi dobré kondici.

Na letošním veletrhu EXPO REAL Ostrava nabízí pro bydlení, administrativu a služby plochy na ulicích Českobratrská, Masná, Polská, Opavská a Plzeňská. Pro zájemce o průmyslové nemovitosti pak má připraveny pozemky ve Strategické průmyslové zóně Mošnov. Podmínky pro development v dílčích plochách jsou vždy definovány s ohledem na místní specifika. Od investorů město očekává zástavbu objekty, které budou urbanisticky hodnotné a funkční s ohledem na stávající okolní zástavbu.

Podolupark Karviná. Takto by mohl vypadat podle předběžné vizualizace.
EU zkritizovala projekty, které chtějí získat miliardy. Co to znamená pro kraj?

„Dříve byl Moravskoslezský kraj vnímán jako ryze průmyslový region. To se ovšem i kvůli ukončování těžby černého uhlí mění a náš kraj nyní prochází zásadní proměnou. Díky podpoře inovací, nejmodernějších technologií a odvážných vizí se stáváme důležitým technologickým hráčem. A právě takto chceme prezentovat náš kraj na veletrhu EXPO REAL. Jedním z cílů naší účasti je představit Moravskoslezský kraj jako místo, které v tuto chvíli stojí před velkou výzvou, a to, jak co nejefektivněji využít transformační peníze z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Kraj je připraven z těchto peněz podpořit přípravu developerských projektů, a tím nabídnout potenciálním partnerům a investorům možnost podílet se na rozvoji našeho regionu. Na veletrh jedeme nabídnout řadu zajímavých lokalit a projektů v atraktivních rezidenčních, komerčních nebo výrobních areálech, a představit tak nejen vizionářské, ale i standardní investorské projekty,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že kraj na veletrhu představí například rozvojové možnosti v pohornické oblasti nebo developerské projekty napříč celým regionem.

(zleva) důl ČSM Stonava, důl Darkov a důl Karviná (ČSA), 22. února 2021 na Karvinsku.
Konec dolů v Karviné: kolik horníků končí, s jakým odstupným a co s krajinou

Pohornickou oblastí je nazýváno území o rozloze 60 km² mezi městy Karviná, Havířov a Orlová. Řeší jej transformační program POHO 2030, jehož vizí je krajinu, která dříve patřila těžbě uhlí, přivést opět k životu a otevřít ji lidem. POHO 2030 chce díky svým klíčovým projektům do dané oblasti nalákat investory a získat tím potřebný kapitál pro komplexní rozvoj, včetně chytrých řešení a nové energetiky. Tyto projekty kraj na veletrhu představí, jedná se například o Cirkulární Park Lazy, Industriální park Jan Karel, strategický projekt POHO Park Gabriela nebo EDEN Silesia.