„Obdrželi jsme pět žádostí, o žádné zatím nebylo rozhodnuto," říká ředitel karvinského pracoviště úřadu práce Dalibor Závacký.

Počet podaných žádostí je spíše skromný, k získání příspěvku je totiž nutné splnit několik podmínek, které okruh těch, kteří jej získají, výrazně omezuje.

Příspěvek je určen pouze těm, kteří jsou bez práce více než rok nebo o ni přišli při hromadném propouštění. Musí mít pracovní smlouvu na dobu delší než jeden rok a nesmí si vydělat více než je průměrná mzda. Podmínky by se ale pravděpodobně měly změnit tak, aby byl příspěvek dostupný širšímu okruhu lidí.

Výše příspěvku je odstupňována podle vzdálenosti trvalého bydliště od zaměstnání. Na podporu by mohli dosáhnout lidé, kteří dojíždějí více než deset kilometrů. Nejvíce, tři a půl tisíce korun, obdrží ti, kteří dojíždějí více než padesát kilometrů.

„V Moravskoslezském kraji za měsíc duben požádalo o příspěvek na podporu regionální mobility osm žadatelů," říká vedoucí oddělení trhu práce v krajské pobočce úřadu práce Vladana Piskořová, která dodává, že se o možnost získání příspěvku lidé zajímají, často ale přicházejí pozdě.

„Najdou si nové zaměstnání, vyřadí se z evidence úřadu práce, do zaměstnání nastoupí a teprve pak se na příspěvek dotazují. To je zásadní chyba, nezaměstnaný musí podat žádost o tento příspěvek ještě v době, kdy je evidován na úřadu práce," upozorňuje Vladana Piskořová.

Příspěvek mohou čerpat lidé v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Náš kraj je jediný, kde je možné čerpat příspěvek také na dojíždění do zahraničí.

Tuto možnost ale zatím žádný z žadatelů nevyužil. Ve všech těchto krajích se na Úřad práce se žádostí zatím obrátily tři desítky žadatelů. „Právě na severu Moravy se dá, v souvislosti s vývojem kolem OKD, počítat s tím, že počet žadatelů poroste," říká tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková a dodává, že podstatou projektu je motivace lidí k dojíždění za prací a hlavně snaha pomoci dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům v návratu na trh práce.