Orlovského špitálu se totiž jak známo dotkly výsledky optimalizace ve velké míře a ve městě i v samotné nemocnici to vyvolalo velkou nevoli.

Stěhovat se měla zdejší lůžková interna i některé další oddělení, v nemocnici měly být zachovány ambulance a pohotovostní služba interny a chirurgie, lůžková část se měla změnit ve velkou LDN a centrum tzv. následné péče.

„Pracovní skupinu dnes schválila rada kraje, má deset členů. Jsou to zástupci kraje, krajských nemocnic a obcí, kterých se optimalizace má dotknout nejvíce, tedy Orlové a Bílovce,“ potvrdila v úterý mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Skupina má během října předložit své návrhy a posouzení celé situace.

„Pokud tak bude nutné změnit původní rozhodnutí o optimalizaci, budou se tímto zabývat krajští zastupitelé v prosinci,“ doplnila mluvčí kraje.

Zastupitelé řešili také zastavenou stavbu náměstí. Tady by zřejmě mělo dojít k dohodě mezi dodavateli stavby a investory, tedy Orlovou a Ministerstvem financí, o dokončení některých prací a ukončení současné smlouvy.

Poté by stavbu dokončil dodavatel z nového výběrového řízení. Podle názorů právníků i Odboru rozvoje investic orlovské radnice by tato dohoda byla nejrychlejším způsobem, jak práce na akci co nejdříve opět obnovit a poté dotáhnout do zdárného konce.

Případný soudní spor se současnými dodavateli – kteří požadovali navýšení ceny díla o několik desítek milionů – by se mohl táhnout roky a stavba by zřejmě stála.

Zastupitelé města si nakonec vzali čas na důkladnější seznámení se s danými skutečnostmi a chtějí rozhodnout na zastupitelstvu v září.