Poplatky by tak všude měly zůstat na stejné úrovni jako letos. Stejně tak budeme za stejnou cenu jezdit v autobusech MHD a stejnou částku zaplatíme za nájem v obecním bytě.

Raději více osvěty o třídění odpadů a jeho finanční úspornosti než tahat peníze na odpad přímo z lidí. Touto cestou se například vydávají v Orlové či v Českém Těšíně.

„U nás se za odpady platí již několik let stejná částka, a to 420 korun. Navíc jsme jako jedni z prvních zavedli například kontejnery na oděvy. A vůbec celkově se naše obyvatele snažíme vést k třídění odpadu, protože to přece v konečném důsledku ušetří peníze všem," říká mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.

Zvyšovat tyto poplatky nechtějí ani v Orlové. „Co se týká konkrétně psů, tak tady úvahy směřují spíše k čipování. Předpokládáme totiž, že by tímto klesly náklady na psí útulek.

Pokud jde o komunální odpad, tento poplatek se zvyšoval loni na 624 korun. Město v třídění komunálního odpadu vidí rezervy," říká mluvčí města Orlové Nataša Cibulková.

Rovnice je jednoduchá. Čím více se třídí, tím méně se platí za ukládání směsného odpadu na skládkách.

V Bohumíně dokonce poplatek za svoz odpadu snižují.

„Důvody jsou tři. Za prvé lidé efektivněji třídí, za druhé jsme více získali prodejem vytříděných komodit a za třetí jsme pro třídění odpadu motivovali i živnostníky," vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Naopak více peněz zaplatí lidé, kteří bydlí v obecních bytech v Bohumíně. Přesto nejde o zvýšení nájemného. Lidé tam jen zaplatí v příštím roce poprvé plnou cenu.

Až do letoška jim totiž město poskytovalo několikakorunovou slevu za metr čtvereční. Ročně tak ušetřili až několik tisíc korun. Město však garantuje, že až do roku 2018 se nájemné zvyšovat nebude.

„Chceme tak Bohumíňáky odměnit za to, že plní své povinnosti a že za nájem pravidelně platí," řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Status quo zůstává také v Havířově. Zvyšovat se nebude poplatek za svoz odpadu, za chov psů, jízdné v autobusech MHD ani nájemné v obecních bytech. „Máme sice deficitní rozpočet, ale schválili jsme ho a věřím, že to utáhneme i bez zvyšování těchto poplatků," řekl Deníku náměstek primátora Eduard Heczko. Netajil se tím, že důvodem zachování výše jednotlivých poplatků je také fakt, že příští rok jsou komunální volby.

A stejná situace je v Karviné, kde také nebudou žádné výše zmíněné poplatky zvyšovat.