Nedávno zveřejněná analýza trhu práce, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce a sociálních věcí, mluví o tom, že mezi evidovaným lidmi bez práce je velký nedostatek těch, kteří jsou tzv. uplatnitelní z důvodu nedostatečného vzdělání. To se samozřejmě promítá v tom, že firmy tyto lidi nechtějí. Evidujete tento problém i na Karvinsku?

Předseda Hospodářské komory okresu Karviná Radomír Vilhan. Ano i s tímto problémem se setkáváme a to nejen u našich členů podnikatelských subjektů. Ten problém má ještě jednu rovinu a to je ochota lidí vůbec pracovat. Mnohé firmy nabízejí tzv. „zaučení" na danou profesi, ale sehnat dostatek uchazečů ochotných pracovat a naučit se něčemu novému je problém.

Mají místní firmy problém zajistit si dostatek lidí, které potřebují pro svoji výrobu? Nabízejí úřady práce takové lidi?

Mají velký problém a to souvisí s odpovědí v předchozím bodě. Úřady práce jsou schopny v mnoha případech tyto lidi zajistit, ale po příchodu k zaměstnavateli na výběrové řízení se zaměstnavatelé setkávají spíše s výmluvami, překážkami a ne s ochotou pracovat.

Pokud je lidí nedostatek, jak ho firmy řeší? Náborem mimo region nebo dokonce v zahraničí?

Řeší se různě náborem v jiných regionech, v zahraničí, přes úřad práce a jeho jednotlivé projekty. Perspektivním krokem jsou bezesporu návštěvy základních a středních škol, kde mezi žáky a studenty propagujeme technická řemesla.

Jaké profese místní podniky nejvíce poptávají? Které profese jsou podle vás pro nejbližší roky kvůli uplatnění v místních podnicích nejvíce perspektivní?

Největší poptávka mezi firmami je po technických profesích a to jak dělnických, tak i technicko-hospodářských, jako je např. zámečník se znalostí čtení výkresů, svářeč všech oprávnění, obráběč klasický i na CNC stroje, zedník, instalatér, elektrikář, přípravář výroby-technolog výroby, rozpočtář, tiskař, šička, ale také například operátor výroby, který je manuálně zručný a hlavně ochotný pracovat.

Aby si zaměstnavatelé do budoucna zajistili lidi vzdělané v oborech, které potřebují, doporučujeme jim mimo jiné navštěvovat už základní školy, jednat s výchovnými poradci, informovat rodiče na třídních schůzkách, zvážit možnosti firemních stipendií ve vybraných profesích a tak podobně.