Zajistí tak závodu stoprocentní recyklaci výrobního odpadu z kamenné vlny a výrazně sníží prašnost v závodě. Spuštění linky plánuje firma letos v říjnu. Vzniknou i nová pracovní místa. Nově si nutné vstupní suroviny (brikety), potřebné pro výrobu produktů z kamenné vlny, vyrobí soběstačně a nebude je muset do Bohumína dovážet. V rámci 40 výrobních závodů, které má skupina Rockwool po celém světě, to bude nejmodernější linka na recyklaci materiálu.

„Předpokládáme, že v příštím roce budeme schopni recyklovat veškerý odpad z kamenné vlny, vzniklý ve výrobním procesu, a výrazně tak snížíme zátěž životního prostředí. Po zprovoznění linky se v této oblasti výrazně sníží zatížení kamionovou dopravou. Městem projede ročně přibližně o 1 800 kamionů méně než dosud“, říká Paweł Pomykała, manažer bohumínského závodu Rockwool.