Díky tomu už dnes splňuje limity, které začnou platit od roku 2016. Ty nařizují, že jeden krychlový metr spalin nesmí obsahovat víc než 200 miligramů oxidů dusíku (NOx).

„Investice je součástí dlouhodobého plánu Skupiny ČEZ, který minimalizuje dopad provozu elektráren na životní prostředí. Zároveň díky ní splníme ty nejpřísnější evropské ekologické limity a prodloužíme životnost elektrárny," řekl generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik.

Do snížení exhalací oxidů dusíku elektrárna investovala již v 90. letech minulého století, kdy díky technickým opatřením začala spalovat uhlí s použitím minimálního množství spalovacího vzduchu, což přineslo první snížení vzniku oxidů dusíku přímo při hoření.

„Letos dokončený projekt je ještě sofistikovanější: další úpravy spalování snížily objem vzniklých oxidů dusíku a zbylé oxidy dusíky jsou odstraněny díky katalyzátoru. Vstřikování čpavkové vody do zadní části spalovací komory eliminuje riziko kontaminace popílku zbytky čpavku, což umožní kontinuitu ve využívání popílku jako stavebního materiálu," dodal výrobní ředitel elektrárny Karel Šponar.

Dodal, že díky tomu je Elektrárna Dětmarovice prvním zařízením svého typu, který v Česku tuto technologii používá. V zahraničí se už běžně používá.

Jediná černouhelná elektrárna společnosti ČEZ v Česku, má výkon až 800 MW a vyhovuje limitům tuhých znečišťujících látek a dlouhodobě i oxidů síry SOx). Touto investicí plní i limity NOx. Ještě před 20 lety se hodnoty oxidů síry, které elektrárna vypouštěla do ovzduší, pohybovaly na úrovni 1600–1800 a dnes tedy pod hodnotou 200 miligramů na metr krychlový. Oxidy dusíku byly 1200 – 1400 (miligr./m3)a dnes taky pod 200. Prachových části dnes produkuje elektrárna okolo 10 miligramů. Poklesy jsou více než desetinásobné.